ПОГОДА

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 2 АТМОСФЕРА

§37. ПОГОДА

· Пригадайте, які показники ви фіксували, спостерігаючи за погодою.

· У якому шарі атмосфери формуються хмари?

ПОКАЗНИКИ ПОГОДИ. Ви не раз вживали слово “погода” й уявляєте, що це таке. У календарі погоди ви зазначали температуру повітря, напрямок вітру, атмосферний тиск, хмарність, опади. Вчені ще визначають вологість повітря і атмосферний тиск. Це основні елементи погоди (мал. 159). Усі вони тісно пов’язані і взаємозумовлені. Тому зі зміною одного з них змінюються й

інші. Так, температура повітря впливає на вологість і розподіл атмосферного тиску, тиск – на вітри, вітри – на опади. Також опади, хмарність, вітер впливають на температуру повітря. Взаємодія всіх цих елементів і процесів визначає певний стан атмосфери.

Отже, коли говорять про погоду, то мають на увазі стан нижнього шару атмосфери (тропо­сфери) в даній місцевості у певний час.

ЧОМУ ПОГОДА ЗМІНЮЄТЬСЯ. Основною властивістю погоди є мінливість. Погода зміню­ється протягом року, сезону і навіть доби. Про це свідчать щоденні повідомлення про погоду. І справді, погода рідко залишається незмінною тривалий

час. Так, у нашій місцевості протягом одного дня вона може змінюватися кілька разів. Першим вісником зміни погоди є зміна атмо­сферного тиску, напрямку і швидкості вітру. У разі різкої зміни цих елементів погоди люди можуть погано почуватися.

Якщо протягом кількох днів тримається од­накова погода, то її називають стійкою.

Основною причиною зміни погоди є нерівно­мірне нагрівання поверхні Землі, що зумовлює переміщення повітря. Переміщуючись, воно приносить потепління або похолодання, хмарну або безхмарну, з опадами або без опадів погоду. Наприклад, на більшу частину України погода “приходить” із заходу – звідти надходить пові­тря з Атлантичного океану. Влітку воно прино­сить хмарну погоду з похолоданням і опадами. У разі надходження великих мас повітря з пів­ночі – і влітку, і взимку стає холодніше.

 ПОГОДА

Мал. 159. Елементи погоди

Хто завідує небесним офісом погоди

У давнину слов’яни богом наймогутніших сил неба і землі, блис­кавки та грому вважали Перуна. Він, думали вони, восени замикає небо ключем, а навесні розводить полум’я грози і чудодійним напоєм із живої води воскрешає Землю. Деревом Перуна вважається дуб, бо в нього найчастіше влучає блискавка. Пізніше, з поширенням християнства, Перуна замінив об­раз святого Іллі. “Ілля на хмарах у колісниці гримить і блискає”, – казали наші пращури.

Таблиця 5

Типи погоди за середніми температурами повітря, °С

 ПОГОДА

ЯКІ БУВАЮТЬ ТИПИ ПОГОДИ. Коли кажуть про погода як спекотну, теплу, холодну, морозну, дощову чи вітряну, мають на увазі тип погоди. Типпогоди – це узагальнена її характеристика, що охоплює відомості про середньодобові показники температури, хмарність, опади, напрямок вітру.

Так, різним районам Землі притаманний один і той самий тип погоди: на екваторі – спекотна з рясними дощами, у тропіках – спекотна і суха, у полярних райо­нах – морозна й суха. У наших помірних широтах улітку погода тепла, іноді спекотна; взимку-холодна, морозна, з температурою, нижчою від 0 °С; навесні температури переходять від мінусових показників до плюсових, а во­сени – навпаки. Такі ознаки погоди є характерними, або типовими (табл. 5).

ЯК ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ПОГОДУ. Інформацію про погоду щодня повідомляють по телебаченню, друкують на сторін­ках газет, розміщують в Інтернеті. При цьому кажуть про передбачення погоди наступного дня-дають її прогноз. Прогноз погоди – це науково обгрунтовані передбачення її майбутнього стану. Прогнозувати погода дуже складно.

Для завбачення погоди необхідні відомості про стан атмосфери (температуру повітря, атмосферний тиск, вологість, вітер, опади та інші дані) над усією поверх­нею Землі. їх систематично збирають близько 10 тис.

Метеорологічних станцій. Згори атмосферу “оглядають” метеорологічні супутники Землі. Прилади, якими вони обладнані, передають найсвіжішу інформацію про хмар­ність і сніговий покрив.

Результати спостережень мете останній і метеороло­гічних супутників передають у спеціальні установи – метеоцентри, які є майже в усіх країнах світу (мал. 162). Гідрометеоцентр України розміщений у Києві. Там за допомогою сучасних комп’ютерів усю інформацію опрацьовують і пе­редають у Всесвітню службу погоди, центри якої розташовані у Вашингтоні (США), Москві (Росія) і Мельбурні (Австралія).

 ПОГОДА

Мал. 160. Сучасні метеоприлади

 ПОГОДА

Мал. 161. Метеостанція

 ПОГОДА

Мал. 162. Складання прогнозу погоди

Для міжнародного обміну інформацією вироблено свою “метеомову”, зрозумілу метеорологам усього світу. Дані, отримані в ході спостережень, метеорологи наносять на карту погоди, яку називають синоптичною. На ній умовними знаками і цифрами записують основні відомості про стан погоди (мал. 163). За їх допомогою спеціалісти-синоптики складають короткочасні (на одну-три доби) і довготривалі (на тиждень, місяць, сезон) прогнози погоди.

Прогноз погоди загального користування потрібний усім – щоб знати, як вдягатися, чи брати парасольку і т. ін.

 ПОГОДА

Мал. 163. Зразок синоптичної карти

 ПОГОДА

Мал. 164. Сторінка сайт а Укргідрометеоцентру

Домашня метеостанція

Такий прилад містить високоточні датчики температури повітря, вологості та атмосферного тиску. Він фіксує їх показники як зовні, так і в приміщенні. Для цього його зо­внішній блок розміщують знадвору, наприклад, за вікном, а внутрішній – у кімнаті. Зовнішній датчик пе­редає дані на вашу метеостанцію за допомогою технології миттєвого передавання. Показники оновлюватимуться кожні 1б секунд. Домашня станція здатна прогнозувати погоду на найближчі 24 год.

Спеціальні прогнози складають для працівників сільського господарства. Особливу увагу приділяють завбаченню не­безпечних атмосферних явищ – сильних туманів, граду, заморозків, ожеледі, суховіїв тощо. Спостереження за до­помогою супутників за утворенням і рухом ураганів дають можливість завчасно попередити капітанів кораблів і пілотів про небезпеку. Синоптики підказують, яким чином уник­нути зустрічі з грізною стихією. А жителів узбереж попере­джують про шторм.

 ПОГОДА

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

· Погода – це стан тропосфери в даному місці у певний час.

· Основними елементами погода є температура повітря, вологість, хмарність, опади, атмосферний тиск, напрямок і сила вітру.

· Прогноз погоди – це науково обгрунтоване передбачення її майбутнього стану.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Що називають погодою? Опишіть, яка погода зараз.

2. Назвіть основні елементи погоди. Як вони взаємопов’язані?

3. Чому погода змінюється протягом доби?

4. Порівняйте погоду своєї місцевості у різні пори року. Чому вона змінюється?

5. Поміркуйте, чому тропосферу називають “фабрикою” погоди.

ШУКАЙТЕ ІНТЕРНЕТІ

Знайдіть сайт Українського гідрометеорологічного центру. Дізнайтеся, яка завтра очікується погода у вашому місті (області). Яка буде через тиждень?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ПОГОДА - Географія


ПОГОДА