ПОЛІБІОНТ

Екологія – охорона природи

ПОЛІБІОНТ – організм, що живе в середовищі кількох фаз або агрегатних станів (у воді, грунті, льоді тощо) або в організмі хазяїна (для паразитів), що мешкає в середовищі різних фаз.
ПОЛІБІОНТ