Полігенний тип успадкування

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики

Полігенний тип успадкування.

Полімерія (від грец. polimeria − багаточленність) − один з типів взаємодії генів, при якому ступінь розвитку однієї тієї самої ознаки обумовлена впливом т. з. полімерних генів (які проявляються подібним чином). Полімерія відкрита у 1909 р. Н. Г. Нільсоном-Еле.

Умовно розділяють два види полімерії:

Некумулятивну − характеризується тим, що для повного прояву ознаки достатньо домінантного алеля одного з полімерних генів (олігогену).

Кумулятивну

− ступінь прояву ознаки залежить від числа домінантних алелів як одного його самого, так і різних полімерних генів.

Кількісні ознаки успадковуються за типом кумулятивної полімерії. В основі полімерії на біохімічному рівні лежить існування декількох незалежних шляхів біосинтезу, які впливають на розвиток ознаки.

Полімерія широко розповсюджена в природі. За типом полімерії успадковуються ознаки, які мають важливе господарське значення: висота рослин, тривалість вегетаційного періоду, кількість білка у зерні, вміст вітамінів у плодах, швидкість протікання хімічних реакцій, швидкість росту та маса тварин, яйценоскість курей тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Полігенний тип успадкування - Довідник з біології


Полігенний тип успадкування