ПОЛІКЛІМАКС

Екологія – охорона природи

ПОЛІКЛІМАКС – утворення в одній геогр. зоні не однієї, а кількох відмінних одна від одної клімаксових фаз розвитку угруповань (корінних типів рослинності).
ПОЛІКЛІМАКС