ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Історія економічних вчень

СЛОВНИК

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ (від гр. politeja – “суспільний устрій”; oicos – “будинок”, “господарство”; nomos – “закон”, “навчання”) – термін, вперше введений у науковий обіг французьким економістом А. Монкретьєном (1615 р.). Найменування економічної науки, покликаної вирішувати проблеми: а) державного господарства (меркантилістська версія); б) вільного приватного підприємництва (версія класичної політичної економії); в) виробничих відносин (марксистська версія).
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ