ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ

Політологія
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ

Короткі висновки
Коли ми говоримо про модель державно-політичного устрою в сучасній Україні, то йдеться про правову демократичну державу й громадянське суспільство. Становлення політичної системи в Україні відбувається непросто, суперечливо.
У визначенні політико – ідеологічної доктрини державотворення пріоритет надано громадянсько-правовій ідеї. В Україні суб’єктом права на самовизначення проголошується не

нація, яка дала назву країні, а народ загалом, тобто не етнічна спільнота, а полі етнічне-громадянське суспільство. За громадянським принципом, який відображено у новій Конституції України, формуються владні структури, здійснюється адміністративне та військове будівництво.
Нині Україна переживає перехідний період, який буде значно триваліший, ніж передбачалося: не п’ять, а десять-п’ятнадцять років. Нинішній етап перехідного періоду відбувається у перманентній кризовій ситуації, яка охопила політичну, економічну, соціальну, духовну сфери. Не спрацьовує механізм отримань і противаг владних структур,
які діють неефективно, втратили довіру більшості громадян. Політична еліта, що прийшла до влади, виявилася неспроможною вирішувати загальнодержавні завдання. Виникла потреба суттєвого реформування чинної політичної системи суспільства.
Основними напрямами реформування політичної системи України є: вдосконалення і підвищення ефективності владних структур і поглиблення демократичних засад управління, подальший розвиток інститутів правової держави та громадянського суспільства.
Визначаючи магістральні вектори внутрішньої та зовнішньої політики України, варто виходити з того, що в політичній сфері продуктивною видається модель соціально-правової держави, в економічній – модель формування ринкової економіки, основою якої є науково-технологічна доктрина. У зовнішньополітичній сфері Україні, за геополітичної ситуації, що склалася на початку XXI ст., треба виробити ефективні заходи з огляду на свої національні інтереси. Має бути переглянута доктрина і військової, й національної безпеки.
Контрольні запитання та завдання
1. Визначте стан, тенденції розвитку політичної системи в сучасній Україні.
2. Якою має бути політико – ідеологічна концепція державотворення?
3. Схарактеризуйте модель державно-політичного устрою сучасної України.
4. Визначте основні напрями реформування політичної системи, становлення інститутів громадянського суспільства України.
5. Схарактеризуйте магістральні вектори внутрішньої та зовнішньої політики України на сучасному етапі.
ЛІТЕРАТУРА
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Навч. посібник.- К., 2002. – 327 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ - Довідник з політології


ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ