ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ – сукупність суб’єктів, які беруть участь у політичному житті суспільства (органи державного управління, законодавчі, судові органи, політичні партії, рухи, фронти тощо).
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ