Політика і людина

Політологічний словник

Політика і людина – взаємопов’язані категорії: політика породжена людиною, “людина політична”- об’єкт і суб’єкт політики. Сьогодні можна визначити кілька основних трактувань політики: 1) як відносини між класами з приводу влади (марксизм); 2) як панування через завоювання та використання влади; 3) як управління державою, впорядкування суспільного життя; 4) як системи принципів і норм регулювання життя суспільства загалом, соціальних груп та індивідуумів. В усіх цих визначеннях у різних іпостасях присутня

людина.

У політиці людина присутня як рядова особистість (представник народної маси, виборець тощо), як представник політичної еліти, як історична особистість. Найбільшу роль у політиці відіграє людина як історична та видатна особистість.

Історична особистість – це людина, яка залишила певний слід в історії життя народу і культури, держави і людства. Як правило, це державні або громадські діячі, політики, що очолюють певні суспільні рухи. Культуротворча діяльність історичної особистості може мати позитивний, негативний і суперечливий характер, завдяки чому вона залишає по собі світлу

чи ганебну пам’ять, або ж таку, визначити яку однозначно не вдається жодному з наступних поколінь. Однак незалежно від цього людина як історична особистість не перестає бути відомою. Вона вже “ввійшла в історію”. Ввійшовши ж, відіграє в ній далеко не останню роль. На неї рівняється молодь. Нею “залякують” заповзятливих реформаторів. Її долею застерігають тих, хто зневажливо ставиться до історії. Вона була і є, отже, до неї слід ставитись як належить. Усі історичні події творять люди – особистості, яких соціальна філософія й історична наука позначають поняттям “історична особистість”. Суспільно великі, визнані справи здійснюються великими особистостями. Вони і входять в історію як видатні.

Видатна особистість завдяки своїм вчинкам, творчості, практичним справам отримала історично-позитивну суспільну оцінку, прискорила прогресивний рух об’єктивного суспільно-історичного процесу. Вона присвятила життя служінню загальнолюдським та національним інтересам, державі, народу. Видатні особистості відіграють велику роль у політиці, стають політичними лідерами країн, особливо в перехідні епохи або у часи історичних випробувань держав і народів.

Г. Дашутін


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Політика і людина - Довідник з політології


Політика і людина