Політика “прискорення” та її наслідки в Україні

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991)

§ 23. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИКИ “ПЕРЕБУДОВИ”

3. Політика “прискорення” та її наслідки в Україні.

У квітні (1985) на пленумі ЦК КПРС М. Горбачов проголосив політику “прискорення” – один із головних напрямів реформ, стратегічний курс партії, що мав на меті якісне перетворення всіх сторін життя. Михайло Горбачов назвав прискорення “ключем” до проблем, які необхідно вирішувати в державі. Оголосивши курс на прискорення, він тим самим визнав

відставання СРСР від США та країн Європи. На реалізацію політики “прискорення” були спрямовані рішення XXVIIз’їзду КПРС, що відбувся в 1986 р. Він затвердив “Основні напрями економічного та соціального розвитку СРСР на 1986-1990роки і на період до 2000року”. Прискорення передбачало підвищення темпів економічного зростання, інтенсифікацію виробництва на основі науково-технічного прогресу та структурної перебудови економіки. Планувалося підвищення продуктивності праці у 2,3-2,5 раза. Промисловий потенціал СРСР за 15 років мав збільшитися вдвічі.

Навколо політики “прискорення” була розгорнута

гучна пропагандистська кампанія. Слово “прискорення” використовувалося як гасло. Один із закликів ЦК КПРС до 1 травня звучав так: “Хай живе робітничий клас – головна рушійна сила прискорення економічного і соціального розвитку!”

В Україні з метою реалізації курсу на прискорення необхідно було у 2-3 рази підвищити темпи оновлення основних виробничих фондів, значно збільшити випуск нових машин, створити технології, які дали б можливість значно підвищити зростання продуктивності праці. Передбачалося розширити використання обчислювальної техніки, робототехнічних пристроїв. Головна роль у переозброєнні народного господарства відводилася машинобудуванню. Планувалося скоротити строки розробки й освоєння нових машин і механізмів у 3-4 рази.

Для виконання Продовольчої програми в 1990 р. налічувалося довести валовий збір зернових в Україні до 52-54 млн т, значно збільшити виробництво цукрових буряків, соняшнику, овочів, фруктів, м’яса, молока. Збільшення виробництва продукції тваринництва передбачалося за рахунок підвищення продуктивності худоби та птиці на основі випереджувального розвитку кормовиробництва й селекційної роботи.

Як і раніше, у цій кампанії мав широко застосовуватися передовий досвід соціалістичного виробництва. За зразок у промисловості була взята бригада шахти “Краснолиманська”, яка, за твердженням офіційної пропаганди, саме завдяки новій техніці перевищила серединьогалузеву продуктивність праці в понад З рази. У сільськогосподарському виробництві рекомендувалося брати за приклад досвід трудівників Ямпільського району Вінницької області, які домоглися значних успіхів у вирощуванні цукрових буряків.

У січні 1987 р. пленум ЦК КПРС ухвалив постанову про перебудову та кадрову політику партії. Порушення цього питання означало, що партійні керівники сподівалися вирішити соціально-економічні проблеми за допомогою “людського чинника”. Уважалося, що стан економіки поліпшиться, якщо на керівні посади призначати досвідчених і чесних людей. Досягти запланованого намагалися за допомогою традиційних для радянської системи способів: адміністративного контролю, використання “живої творчості мас”, “переваг соціалістичного ладу”. Однак позаекономічні методи впливу на виробництво та комуністичні гасла не дали бажаних результатів. Поставлені завдання не виконувалися, негативні тенденції в економіці посилювалися.

На червневому (1987) пленумі ЦК КПРС М. Горбачов визнав, що, незважаючи на величезні зусилля, “перебудова” успішно впроваджувалася ще не скрізь. “Адже це факт, – говорив він, – що в багатьох місцях запал згас, робота ведеться вкрай мляво. Почастішали факти пияцтва, знову привільно почувають себе нероби, дармоїди, несуни – люди, які живуть за рахунок інших.

Отже, політика “прискорення” виявилася неефективною. Практика показала, що без змін у системі суспільних відносин не можливо домогтися значного підвищення темпів економічного зростання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Політика “прискорення” та її наслідки в Україні - Історія


Політика “прискорення” та її наслідки в Україні