ПОЛІТИКА

Культурологічний словник

ПОЛІТИКА (від грец. – державна діяльність) – цілі й завдання, що їх ставлять суспільні класи в боротьбі за свої інтереси; методи і засоби досягнення цих цілей і завдань, а також діяльність органів державної влади й державного управління, яка відображає суспільний лад і економічну структуру країни. П. називають концентрованим виразом економіки. П. відображає відносини між класами і націями всередині країни (внутрішня П.) і на міжнародній арені (зовнішня П.).
ПОЛІТИКА