ПОЛОТНЯНЕ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ НИТОК У ТКАНИНАХ, СПОСОБИ ОБРОБКИ ТКАНИН

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

§ 3.ВЛАСТИВОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. ВЛАСТИВОСТІ ЛЛЯНИХ І БАВОВНЯНИХ ТКАНИН

Опорні поняття: механічні, технологічні, гігієнічні, оптичні властивості текстильних матеріалів, власти­вості лляних і бавовняних тканин.

Властивості тканини, її зовнішній вигляд залежать від багатьох чинників, основними з яких є: вид сирови­ни, структура пряжі, щільність і вид ткацького перепле­тення, вид обробки тканини тощо.

 ПОЛОТНЯНЕ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ НИТОК У ТКАНИНАХ, СПОСОБИ ОБРОБКИ ТКАНИН

Залежно від товщини пряжі, виду й щільності ткаць­кого

переплетення виробляють тканини легкі й важкі, тонкі й товсті, м’які й шорсткі. Ступінь скрученості пря­жі також визначає будову і властивості тканини. З під­вищенням скрученості пряжі товщина тканини зменшу­ється, а шорсткість і пружність зростають.

Для отримання фактури тканини з певним ефектом ви­користовують різні за товщиною нитки основи й піткання.

Сполучення основи й піткання різної будови дає змогу отримати в тканині повздовжні й поперечні рубчики, ви­пуклі клітини, смужки, розріджені ділянки тощо.

Властивості текстильних матеріалів ураховують під час їх добору для виготовлення

різних швейних виробів. Основними властивостями тканини є: механічні, техно­логічні, гігієнічні.

 ПОЛОТНЯНЕ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ НИТОК У ТКАНИНАХ, СПОСОБИ ОБРОБКИ ТКАНИН

Механічні властивості визначають, як матеріал реа­гує на вплив різних зовнішніх сил.

Міцність і зносостійкість – здатність тканини опи­ратися силі розриву, а також витримувати дії тертя, роз­тягування, згинання, вологи, світла, сонця, температу­ри тощо. Чим міцніша тканина, тим більших зусиль треба докласти, щоб її розірвати. Міцність і зносостій­кість тканини залежить від міцності волокон, структури пряжі, виду ткацького переплетення тощо.

Драпірувальність – здат­ність тканини при вільному спаданні утворювати м’які округлі складки (мал. 9). До­бре драпіруються пластичні тканини з натурального шов­ку, з м’якої шерсті. Щільні ба­вовняні й лляні тканини дра­піруються значно гірше.

 ПОЛОТНЯНЕ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ НИТОК У ТКАНИНАХ, СПОСОБИ ОБРОБКИ ТКАНИН

Мал. 9. Драпіровка тканини

Зминальність – здатність тканини під час її зминання утворювати і зберігати зморшки і заломи. Якщо заломи чітко видно і вони довго не розправляються, то тканина має високу зминальність. З такої тканини не шиють ви­роби складного крою та зі складками. Зминальність за­лежить від пружності й еластичності волокон тканини, ступеню скрученості пряжі, характеру обробки тканини.

Технологічні властивості тканини виявляються в процесі виготовлення виробу, починаючи від підготовки тканини до роботи, розкрою деталей і закінчуючи волого-тепловою обробкою.

Обсипальність – здатність тканини до сипучості ни­ток на зрізах. Ступінь обсипаності тканини залежить від гладкості та пружності ниток, виду і щільності їх переплетення, а також від виду обробки тканини. Най­більший ступінь обсипальності ниток мають шовкові й вовняні тканини.

Зсідальність – здатність тканини зменшувати розмі­ри під дією волого-теплової обробки. Щоб виріб у гото­вому вигляді не деформувався, тканину перед розкрою­ванням зволожують і прасують.

Ковзання – рухливість одного шару тканини від­носно іншого. Ковзання тканини може відбуватися під час розкроювання деталей виробу та їх сточування. Ця властивість залежить від гладкості ниток тканини й виду їх переплетення.

Гігієнічні властивості тканини спрямовані на збе­реження здоров’я людини та створення відчуття ком­форту.

Теплозахисність – здатність тканини зберігати те­пло людського тіла. Теплозахисні властивості тканини залежать від волокнистого складу, товщини, щільності переплетення ниток та виду обробки тканини.

Гігроскопічність – здатність тканини вбирати вологу із навколишнього середовища. Ця властивість залежить від волокнистого складу та обробки тканини.

– Які чинники впливають на властивості тканини?

– Назви механічні, тех­нологічні й гігієнічні властивості тканини.

– Яку групу властивостей ураховують при роз­кроюванні тканини?

– Які властивості треба враховувати при розрахунку кількості тканини?

Повітропроникність – здатність тканини пропуска­ти повітря. Ця властивість залежить від волокнистого складу та обробки тканини.

При розробці моделей обов’язково враховують оптич­ні властивості, які характеризують здатність тканини змінювати потік світла, що падає на неї. Залежно від оптичних властивостей, ткани­ни мають той чи інший колір, блиск, прозорість. Саме тому тканини є теплих і холодних кольорів, матові та з блиском, прозорі й непрозорі.

Для добору тканини та роз­крою деталей виробу важливими є геометричні показники ткани­ни – її розмірні характеристики: товщина, ширина, довжина. Товщина тканини залежить від товщини ниток, з яких вона ви­готовлена, та від виду і щільності ткацького переплетення.

Властивості бавовняних і лляних тканин. Бавовняні й лляні тканини мають багато спільних властивостей:

Досить міцні, термостійкі, легко перуться, легко мнуть­ся, погано драпіруються. Вони мають високоякісні гігієнічні властивості: добре вбирають вологу, повітро­проникні, приємні на дотик.

Усі зазначені властивості в бавовняних і лляних ткани­нах за ступенем вияву дещо різняться. Наприклад: тка­нини з льону міцніші, ніж бавовняні; повітропроникність у лляних тканин вища, ніж у бавовняних (лляні тканини вважаються найкращим “дихаючим” матеріалом); лляні тканини зминаються сильніше, ніж бавовняні; лляні тка­нини більше обсипаються, ніж бавовняні.

Бавовняні тканини легкі й м’які на дотик, мають переважно матову поверхню (мал. 10). Вони зручні під час носіння, створюють відчуття тепла.

 ПОЛОТНЯНЕ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ НИТОК У ТКАНИНАХ, СПОСОБИ ОБРОБКИ ТКАНИН

Мал. 10. Зразки бавовняної тканини Лляні тканини цупкі й шорсткі, їм притаманний лег­кий блиск (мал. 11), вони дають відчуття прохолоди.

 ПОЛОТНЯНЕ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ НИТОК У ТКАНИНАХ, СПОСОБИ ОБРОБКИ ТКАНИН

Мал. 11. Зразки лляної тканини

Завдяки гігієнічним властивостям бавовняні й лляні тканини використовують для виготовлення пелюшок, дитячого, спортивного і легкого одягу, постільної, на­тільної і столової білизни та інших виробів.

Лляні тканини використовують для виготовлення виробів, які потребують особливої міцності (штори, об­бивка на м’які меблі, спеціальний одяг, намети, вітри­ла для кораблів, мішковина тощо). На лляних полотнах художники малюють картини.

Чи знаєш ти

Клітини людини здатні без залишку розчиняти клітини льону. Тож лляну нитку використовують у хірургії як шовний матері­ал, що не потребує подальшого зняття швів. Льон має рідкісні бактеріологічні властивості – ні бактерії, ні грибки на ньому не приживаються. Це – найбезпечніший матеріал для людей, схильних до алергічних захворювань.

1. Охарактеризуй механічні, технологічні й гігієнічні влас­тивості тканин.

2. Укажи, як називають здатність тканини вбирати вологу: зминальність, повітропроникність, гігроскопічність, зсідальність.

3. Які властивості бавовняних і лляних тканин є небажаними під час пошиття одягу? Чому?

4. Як використовують бавовняні та лляні тканини?

5. Які властивості тканини впливають на добір матеріалів для пошиття білизни? спеціального одягу?

6. Досліди різні види бавовняних і лляних тканин. Поділися зна­хідками з однокласниками.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Визначення властивостей бавовняних і лляних тканин

Інструменти та матеріали: зразки тканин (бавовняних і лляних), лупа, голка, підручник, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи Таблицю поетапно заповнюй у зошиті.

Властивості бавовняних І лляних тканин

N2

Властивості тканини

Вид тканини

Бавовняна

Лляна

1

На дотик (м’яка, шорстка, тепла та ін.)

2

Фактура поверхні (гладка, щільна, роз­ріджена, рельєфна, ворсиста та ін.)

3

Міцність (низька, середня, висока)

4

Зминальність (низька – заломи ледь по­мітні, середня, висока – сильні заломи)

5

Драпірувальність (низька – утворює крупні шорсткі складки, висока-утво­рює м’які, глибокі, часті складки)

6

Обсипальність (низька – із зусиллям витягується одна нитка, середня – ви­тягується 3-4 нитки, висока – витягу­ється відразу 5 і більше ниток)

7

Теплозахисність (нижча у гладкішого волокна; вища – у пухнастішого)

1. Візьми зразки бавовняної і лляної тканини в руки і ви­знач на дотик особливості кожної. Яка тканина більш м’яка і тепліша, а яка – більш шорстка і прохолодніша?

2. Розглянь уважно кожен зразок тканини та визнач її фактуру (гладка, щільна, розріджена, рельєфна, ворсиста та ін.).

3. Перевір бавовняну і лляну тканину на міцність. За до­помогою голки витягни по одній нитці основи. Розірви кожну нитку і визнач, яка з них міцніша.

4. Для визначення ступеня зминальності зіжмакай у руці кожен зразок тканини, потримай протягом кількох секунд, потім залиши їх лежати на деякий час. На якій тканині утворилися більші заломи, а на якій – менші?

5. Визнач ступінь драпірувальності зразків тканини. Для цього збери верхній зріз тканини, а нижня частина тка­нини нехай вільно спадає. Уважно роздивися складки, що утворилися. Тканини малодрапірувальні утворюють шорсткі, крупні, рідкі складки, високої драпірувальнос­ті – утворюють м’які, глибокі, часті складки.

6. Перевір зразки тканини на обсипальність. На зрізі зразків тканини ручною голкою витягни одну нитку, дві, три разом і т. д. Якщо без зусиль витягнулося відразу п’ять ниток і більше, то тканина сильно обсипа­ється. Якщо витягнулося 3-4 нит­ки – обсипальність середня. Якщо насилу вдалося витягнути одну нит­ку – обсипальність низька.

7. Теплозахисність залежить від бу­дови волокна, ступеня його глад­кості або пухнастості. Якщо нитка на місці розриву має вигляд пух­настої ватки, то це нитка бавовняної тканини, якщо вигляд щіточки – лляної.

 ПОЛОТНЯНЕ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ НИТОК У ТКАНИНАХ, СПОСОБИ ОБРОБКИ ТКАНИН

Витягування ниток з тканини для визначення ступеня її обсипальності

Скарбничка мудрості

“Яке волокно, таке й полотно”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ПОЛОТНЯНЕ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ НИТОК У ТКАНИНАХ, СПОСОБИ ОБРОБКИ ТКАНИН - Праця


ПОЛОТНЯНЕ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ НИТОК У ТКАНИНАХ, СПОСОБИ ОБРОБКИ ТКАНИН