Положення – Організаційні документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

7.1. Організаційні документи

Ключові слова:

    положення, інструкція, правила.

Положення

Положення – це правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються.

Положення складають переважно при створенні нових установ, організацій і підприємств (філій). Положення затверджуються вищими органами або керівниками

установ. Залежно від виду розробки, способу затвердження положення поділяються на такі:

Група

Як розробляється

Як затверджується

Типові

Для системи установ і підприємств

Вищим органом управління

Індивідуальні

На основі типового положення

Керівником підприємства (організації, закладу)

Реквізити:

– герб;

– назва відомства, організації, структурного підрозділу;

– гриф затвердження;

– назва виду документа

(положення);

– місце видання;

– дата;

– індекс;

– заголовок до тексту;

– текст (мета створення установи; основні завдання; функціональні зв’язки з іншими установами; основні та обігові кошти;

Призначення службових приміщень; виробничо-господарська діяльність підприємств; завдання щодо якості виробництва продукції та ін.);

– підпис;

– відмітка про погодження.

Положеннями також визначається правовий статус тимчасово створених комісій, груп, бюро тощо.

ПОЛОЖЕННЯ* ЗАТВЕРДЖУЮ

Про структурний підрозділ Назва посади

Дата Підпис

Розшифрування підпису

Структура тексту

1. Загальні положення.

2. Основні завдання.

3. Функції.

4. Права й обов’язки.

5. Керівництво.

6. Взаємовідносини, зв’язок.

7. Майно і кошти.

8. Контроль, перевірка та ревізування діяльності.

9. Реорганізація та ліквідація.

Керівник структурного підрозділу

Підпис і його розшифрування

До справи №

* Тут і далі зразки оформлення документів подаються за Універсальним довідником-практикумом з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 1997. – 399 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Положення – Організаційні документи - Туризм


Положення – Організаційні документи