ПОЛТОРАК Володимир

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ПОЛТОРАК Володимир Абрамович (09.06.1943, м. Караганда, Казахстан) – укр. соціолог. Закінчив Московський держ. ун-т (1970), аспірантуру в Ін-ті соціології АН СРСР у 1973 р., д-р філос. наук (1989), проф. (1990). З 1973 р. – ст. викладач, доцент, а з 1985 р. – зав. каф. соціології праці та управління Укр. держ. хіміко-технол. ун-ту (м. Дніпропетровськ). З 1985 р. – член президії Правління Соціол. асоціації України.

Викладає в ун-ті та Академії управління, бізнесу та права (м. Дніпропетровськ) курси соціології, соціології

праці та управління, методи маркетингових та соціол. досліджень. Активно займається практ. роботою по проведенню соціол. та маркетингових досліджень через НДЛ кафедри та службу “СОЦІО-МАРКЕТ”.

Основні напрями досліджень: соціологія праці, соціологія громадської думки, соціологія освіти, маркетингові дослідження ринків товарів та послуг. Заг. кількість наук, публікацій – понад 130, серед них – 6 індивідуальних і колективних моногр. та навч. посібн., 10 брошур, довідник з соціології праці для вузів.

– Тв.: Социалистическое соревнование: принципы организации и эффективность управления. Харьков, 1984; Соціологія. Основи соціології праці та управління. К., 1992; Вибори до Рад і громадська думка. К., 1990 (співавт.); Социология труда: Справочник. Днепропетровск, 1997.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ПОЛТОРАК Володимир - Довідник з соціології


ПОЛТОРАК Володимир