ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА – ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

6. ОПТИКА

6.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА

6.1.7. ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА

Електромагнітна світлова хвиля називається природною (неполяризованою), оскільки вздовж променя коливання ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА  ХВИЛЬОВА ОПТИКА і ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА  ХВИЛЬОВА ОПТИКА відбувається у всіх площинах, перпендикулярних до напряму променя (рис. 39, а).

Виділення коливань ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА  ХВИЛЬОВА ОПТИКА і ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА  ХВИЛЬОВА ОПТИКА в певних площинах, перпендикулярних до променя, називається поляризацією світла, а хвилі називаються

плоскополяризованими. Пристрій, який перетворює природне світло в поляризоване, називається поляризатором (рис. 39, б). Поляризатором є кристал турмаліну, який пропускає світло з коливаннями ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА  ХВИЛЬОВА ОПТИКА і ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА  ХВИЛЬОВА ОПТИКА тільки в певних площинах, перпендикулярних до осі кристала.

 ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА  ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Рис. 39

Виявляється поляризація за допомогою аналізатора (другого кристала турмаліну).

Якщо осі кристалів розташовані взаємно перпендикулярно, світло не проходить.

При відбиванні й заломленні світла відбувається часткова поляризація світла – коливання

 ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА  ХВИЛЬОВА ОПТИКА і ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА  ХВИЛЬОВА ОПТИКА в одній площині перевищують коливання в інших площинах.

Тангенс кута падіння світлової хвилі, при якому відбувається максимальна часткова поляризація заломленого променя, дорівнює абсолютному показнику заломлення відбивного середовища (закон Брюстера):

 ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА  ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Поляризація світла – важливий доказ поперечності світлових хвиль, їхньої електромагнітної природи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА – ХВИЛЬОВА ОПТИКА - Довідник с фізики


ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА – ХВИЛЬОВА ОПТИКА