Поняття інформаційної моделі – Алгоритмізація

Інформатика

Алгоритмізація

Поняття інформаційної моделі

Розв’язання прикладної задачі вимагає створення моделі, яка описує реальні об’єкти та відносини між ними в межах даної задачі. Для досліджень об’єкта (явища, процесу) не обов’язково створювати матеріальну модель, часто досить надати необхідну інформацію про об’єкт у потрібній формі, тобто створити інформаційну модель.
Інформаційна модель – це абстракт­ний об’єкт, який замінює об’єкт оригінальний із метою його дослідження, зберігаючи при цьому

типові риси та властивості оригіналу, важливі для дослідження. При створенні моделі треба визначити основні характеристики об’єкта та допустиму погрішність цих характеристик, вхідні характеристики, взаємовідносини характеристик.
Створення інформаційної моделі важливе, щоб зрозуміти структуру, основні властивості, закони взаємодії складових об’єкта, який аналізується, навчитися керувати цим об’єктом та прогнозувати наслідки реалізації керування.
Від поставленої задачі залежить повнота розробки та аналізу моделі.
Інформаційна модель може бути описана різними засобами: природною мовою, мовою математики, хімії, біології, мовою графічних структур тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Поняття інформаційної моделі – Алгоритмізація - Довідник з інформатики


Поняття інформаційної моделі – Алгоритмізація