Поняття “науково-технічна революція”

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Розділ 1
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

1.4. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ І МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ 1.4.1. Поняття “науково-технічна революція”
Приблизно у середині 60-х років XX ст. у літературі, на радіо і телебаченні почали інтенсивно вживати вираз “науково-технічна революція”. Слово “революція” французького походження і означає докорінний переворот, глибокі якісні зміни у розвитку явищ природи, суспільства або пізнання. Науково-технічну революцію (НТР)

розуміють як докорінне перетворення продуктивних сил на основі перетворення науки на провідний чинник розвитку суспільства, на безпосередню продуктивну силу.
Нагадаємо, що продуктивними силами суспільства є сукупність засобів виробництва та людей, що приводять їх у рух.
Протягом XVIII-XIX ст. людство досягло великих успіхів у розвитку машинної промисловості. Продукцію на фабриках і заводах почали виробляти переважно не вручну, а за допомогою машин. На них працювали робітники, які мали належну кваліфікацію. Робітниками керували кваліфіковані інженери і менеджери.
Протягом останніх 2-3 тисячоліть
людство розвивало науку і використовувало досягнуті нею результати для задоволення потреб суспільства. Отже, наука і техніка існують уже давно. Що ж сталося в середині XX ст., у результаті чого світ заговорив про науково-технічну революцію?
А сталося ось що. Наука почала розвиватися значно інтенсивніше, ніж раніше, її досягнення стали використовувати швидше і ширше. Інакше кажучи, зверталися до науки для вирішення існуючих проблем не час від часу, а на постійній основі. Суспільство зрозуміло, що хоча розвиток науки потребує чимало коштів, та без неї втрати суспільства будуть ще більшими.
У минулому практика часто випереджала науку, яка змушена була обгрунтовувати вже відомі людству речі і явища.
Поштовхом до науково-технічної революції була Друга світова війна 1939-1945 pp. Війна стимулювала пошук нових засобів її ведення та швидкі темпи їх впровадження. Наприклад, у США досить оперативно й у великій таємниці було створено атомну бомбу, яку 2 і 9 серпня 1945 р. випробували, скинувши на японські міста Хіросіму і Нагасакі.
Найважливіші ознаки науково-технічної революції:
– є відкриття і використання нових видів і джерел енергії (атомної, термоядерної тощо);
– автоматизація і пов’язана з нею кібернетизація виробництва;
– широке використання на виробництві, в управлінні і науці електронно-обчислювальної техніки;
– відкриття способів створення матеріалів з наперед заданими властивостями, які не існують у природі;
– упровадження принципово нових, переважно фізико-хімічних методів і технологій;
– проникнення науки у мікросвіт – структуру елементарних частинок матерії;
– освоєння космосу;
– органічне поєднання науки і виробництва.
Для сучасної НТР притаманне значне скорочення термінів впровадження науково-технічних розробок від їх лабораторної стадії у серійне виробництво. Такий шлях свого часу тривав 112 років для фотографії, близько 80 – для електрики. XX століття виявилося складнішим. Йому було достатньо 12 років для телебачення, 6 – для атомної бомби, 5 – для транзисторів, 3 – для інтегральних мікросхем.
У літературі зустрічаються дані про те, що середній термін впровадження науково-технічних розробок становить: у Японії – 2-3,5 року, у США – 5-7 років, у Франції – 8-10 років.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Поняття “науково-технічна революція” - Довідник з економіки


Поняття “науково-технічна революція”