Поняття первісної функції – Інтеграл і його застосування

Математика – Алгебра

Інтеграл і його застосування

Поняття первісної функції

Первісною для даної функції Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування на заданому проміжку Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування називається така функція Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування, що Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування для всіх Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування.
Операція знаходження первісної F для даної функції Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування називається Інтегруванням.
Теорема 1. Будь-яка неперервна на відрізку Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування функція Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування має первісну функцію.
Лема. Якщо Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування на деякому проміжку, то Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування на цьому проміжку, де C – стала.
Теорема 2. Якщо на деякому проміжку функція Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування є первісною для Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування, то на цьому проміжку первісною для Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування буде також функція Поняття первісної функції  Інтеграл і його застосування, де C – довільна стала.
Теорема 3. Будь-які дві первісні функції для однієї і тієї самої функції відрізняються одна від одної на сталий додаток.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Поняття первісної функції – Інтеграл і його застосування - Довідник з математики


Поняття первісної функції – Інтеграл і його застосування