ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Політологія
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Вихідною категорією політичної теорії є політика. Політика є складне системне утворення, що має багато власних характеристик. Цим поняттям грецького походження позначається форма вияву діяльності держави, способи реалізації політичної мети. Без перебільшення можна сказати, що ця категорія протягом усієї історії людської цивілізації постійно розвивалася, наповнювалася новим змістом. Пригадаємо, що Платон називав політику царським мистецтвом,

Аристотель – мистецтвом і пов’язував її з практикою політичного життя різних міст-держав (полісів) Давньої Греції. Мислитель Нового Часу італієць Н. Макіавеллі визначав політику як науку, що пояснює минуле, керує теперішнім і може прогнозувати майбутнє.
Англійському вченому Е. Фрімену, одному із засновників порівняльної політології, належить вислів: “Історія – це політика в минулому, політика – історія в сучасності”.
Виходячи з історичних знань про політику, поряд із традиційним визначенням її як мистецтва можливого, слід визнати політику мистецтвом управління державою, тобто
відповідним способом здійснення мети держави. Це організація суспільства, яке перебуває під певною владою, насамперед державою. Зрештою, політика пов’язана з формуванням осередків влади та обсягів. Зауважимо при цьому, що політика не обмежується лише контекстом влади: в її основі – індивідуальні, групові, суспільні інтереси.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА - Довідник з політології


ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА