ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ

РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 1 ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

§9. ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ

– Пригадайте, за допомогою якого приладу можна точно визначити сторони горизонту.

ЩО ТАКЕ АЗИМУТ. Часто напрямки на по­трібний предмет не збігаються ні з основними, ні з проміжними сторонами горизонту. Тоді точний напрямок можна встановити за шка­лою компаса, обчисливши азимут.

Азимут – це кут між напрямком на північ і напрямком на якийсь предмет на місцевості. Відлік азимута починають від напрямку на північ праворуч, за годинниковою

стрілкою (мал. 29). Оскільки окружність циферблата компаса, які будь-яке коло, має 360°, то вели­чина азимута виражається в градусах від 0° до 360°. Наприклад, якщо предмет розташований точно на сході, то його азимут дорівнює 90°, якщо на півдні – 180°, на заході – 270°, на півночі – 0° або 360°.

Для визначення азимута компас повертають так, щоб поділка 0° збіглася з темним кінцем стрілки. Потім на скло кладуть тоненьку палич­ку так, щоб вона кінцем вказувала на предмет і проходила через центр кола (циферблата) (мал. 30). У тому місці, де паличка кінцем, спрямованим на предмет, перетинає шкалу, визначають величину

азимута.

ЯК РУХАТИСЯ ЗА АЗИМУТОМ. Уявіть, що вам потрібно пройти за азимутом 50° 300 кроків, а потім за азимутом 130° 400 кроків і там зустрітися з товаришами. Порядок дій має бути таким: станьте на тому місці, звідки почи­натимете рух. Зорієнтуйте компас за сторона­ми горизонту. Знайдіть на циферблаті компаса поділку 50°, що означає величину азимута, за яким вам потрібно пройти першу відстань. Покладіть на скло компаса тоненьку паличку так, щоб вона з’єднала центр стрілки з цим числом. Паличка вкаже вам напрямок руху.

Якщо напрямок палички збігається з яким-небудь видимим предметом на місцевості, на­приклад високим деревом, то компас можна сховати і рухатися в напрямку цього дерева, відраховуючи дорогою потрібну кількість кроків (мал. 31). Якщо такого предмета немає або ви йдете лісом, то потрібно тримати компас перед собою так, щоб його нульова поділка (це північ) збігалася з темним кінцем стрілки, і йти в зада­ному напрямку. Пройшовши першу відстань (300 кроків), визначають новий азимут (130°) і продовжують pp.

 ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ

Мал. 29. Відлік азимута за компасом

 ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ

Мал. 30. Знаходження азимута за напрямком на предмет

 ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ

Мал. 31. Напрямки руху за азимутом

Подорож у слово

Слово азимут по­ходить від араб­ського ас-сумут, що означає шлях, напрямок.

Знаючи азимут свого шляху, можна рухатися вночі, за туманної погода, у хуртовину чи в густому лісі.

ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНЕЙ НА МІСЦЕВОСТІ. Щоб за азимутом знайти об’єкт, потрібно правильно виміряти відстань на місцевості. Невеликі відстані між близько роз­ташованими об’єктами вимірюють рулеткою або метром. Так можна визначити довжину і ширину вашого класу.

Відстань між двома об’єктами, що розміщені далеко один від одного, зручніше вимірювати кроками. Для цього потрібно знати середню довжину свого кроку. Щоб її визначити, відмі­ряють на місцевості рулеткою відстань, наприклад50м. Потім потрібно звичайним кроком пройти цю відстань, одлічуючи кроки. Припустімо, що 50мви пройшли, зробивши 80 кроків. Отже, середня довжина вашого кроку дорівнює 62,5 см (50 м переводимо в сантиметри; 5 000 см: 80 = 62,5 см).

Приблизно відстань можна визначити за часом, витраченим на ходьбу. Так, якщо 1 км ви долаєте за 15 хв (на рівнинній місцевості), то за годину пройдете близько 4 км.

НОВІТНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ОРІЄНТУВАННЯ. У наш час дедалі частіше до обов’язкового спорядження туристів належить GPS-навігатор. GPS-навігатор – це пристрій, що визначає своє місцезнаходження, використовуючи сигнали штучних супутників Землі.

Такий GPS-компас може визначити місцеперебування ко­ристувача у будь-якій точці земної кулі й указати це місце на кар­ті. Він також визначає сторони горизонту, відстань до об’єктів, азимут, напрямок. Прилад може встановити швидкість руху та виміряти площу території. Його можливості вражають. Тепер жодна експедиція не обходиться без GPS-навігатора.

Нині такі приймачі супутникового зв’язку вмонтовані у звичайні годинники та мобільні телефони. Проте варто пам’ятати, що всі вони потребують електроенергії та працюють від батарейки. Тому в тривалих мандрівках вони слугуватимуть недовго. У густому тумані або в лісі, приміщенні, чи під землею зв’язок із су­путниками неможливий. Тому відмовились від традиційного компаса й уміння орієнтуватися на місцевості не варто.

 ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ

Рулетка

Подорож у слово

Скорочення GPS позначає англійське словосполучення Global Positioning System/Satellite, що перекладається як всесвітня систе­ма розташування.

 ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ

Мал. 32 GPS – навігатор

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

· Азимут – кут між напрямком на північ і напрямком на якийсь предмет на місцевості.

· Відстань на місцевості можна виміряти рулеткою, кроками або за часом, затраченим на ходьбу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Що таке азимут? Як його визначають?

2. Запишіть у зошиті в стовпчик назви предметів, зображених на мал. 31 (с. 42). Навпроти назви зазначте азимут, за яким потрібно рухатися до кожного з них.

3. Як можна виміряти відстані на місцевості?

4. Від пункту А до пункту Б учень пройшов 100 м (умовно позначте в зошиті цю відстань 10 см) за азимутом 360°. Від пункту Б до пункту В він пройшов таку саму відстань за азимутом 90°. Від пункту В знову пройшов таку саму відстань за азимутом 180°. Накресліть шлях учня в зошиті й визначте, яку відстань і за яким азимутом йому залишилося пройти до пункту А.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Розгляньте мал. 33. Визначте на ньому сторони горизонту, якщо відомо, що річка тече з півдня на північ (напрямок її течії позначено стрілкою). Уявіть, що ви стоїте на перехресті в точці 2. З’ясуйте, в якому напрямку від вас розміщені:

Група 1 – ринок 5, готель 7;

Група 2 – церква 1, міст через річку 3;

Група 3 – музей 4, світлофор 6.

 ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ

Мал. 33 Вигляд міста


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ - Географія


ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ