ПОНЯТТЯ ПРО ДІАГРАМИ ТА ЇХ ВИДИ

Розділ 4 Табличний процесор

& 18. Створення діаграм

18.1. ПОНЯТТЯ ПРО ДІАГРАМИ ТА ЇХ ВИДИ

Вивчаючи матеріал попередніх параграфів, ви могли переконатися, що за допомогою електронних таблиць можна легко порівнювати дані. Дізнатися, наприклад, яка температура в найвищою чи, навпаки, найнижчою, скільки дівчат у класі та скільки хлопців, у якому місяці продати більше книжок, яка з річок найдовша тощо.

Однак, є набагато кращий спосіб порівняння даних, більш наочний. Найзручніше порівнювати дані, подані у вигляді графіків або діаграм.

На графіку (рис. 4.48) відразу видно точку найвищої температури за тиждень. За секторною (круговою) діаграмою (рис. 4.49) легко визначити, кого в класі більше: хлопчиків чи дівчаток. А на стовпчастій діаграмі (рис. 4.50) показано кількість учнів школи, що відвідують різні спортивні секції.

 ПОНЯТТЯ ПРО ДІАГРАМИ ТА ЇХ ВИДИ

Рис. 4.48. Графік зміни температури протягом тижня

 ПОНЯТТЯ ПРО ДІАГРАМИ ТА ЇХ ВИДИ

Рис. 4.49. Секторна діаграма

 ПОНЯТТЯ ПРО ДІАГРАМИ ТА ЇХ ВИДИ

Рис. 4.50. Стовпчаста діаграма (гістограма)

Діаграма (від грец. diagramma – креслення) – це графічне зображення, в якому дані подані у вигляді геометричних

фігур.

Найпоширеніші діаграми – це стовпчасті і ще їх називають гістограмами) та секторні.

Як видно з наведених прикладів, різні діаграми мають різний зовнішній вигляд і різні елементи. Роглянемо елементи діаграм.

 ПОНЯТТЯ ПРО ДІАГРАМИ ТА ЇХ ВИДИ

Рис. 4.51. Основні елементи діаграми

На рис. 4.51 елементи даних, представлені одним кольором, наливаються рядом даних. Заголовки стовпців і рядків таблиці часто використовуються як імена рядів даних, що відображається в легенді діаграми. Так у наведеному прикладі іменами рядів даних є 6 клас і 7 клас.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОНЯТТЯ ПРО ДІАГРАМИ ТА ЇХ ВИДИ - Інформатика


ПОНЯТТЯ ПРО ДІАГРАМИ ТА ЇХ ВИДИ