Поняття про естери – ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО

Поняття про естери

Функціональна група естерів подібна до функціональної групи карбонових кислот: функціональна група естерів – СОО-, а функціональна група карбонових кислот – СООН. Найпростіший представник естерів:

 Поняття про естери   ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО

Загальна формула естерів: СnН2nO2, вона збігається із загальною формулою карбонових кислот. Отже, крім усіх типів ізомерії, характерних для карбонових кислот, для естерів характерна також міжгрупова ізомерія з карбоновими кислотами:

 Поняття про естери   ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО
Поняття про естери – ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО