ПОНЯТТЯ ПРО ФРАЗЕОЛОГІЗМ, ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Мета:

    навчальна: дати поняття про фразеологізми, збагачувати мову учнів фразеологізмами; розвивальна: розвивати культуру мовлення; виховна: виховувати естетичне ставлення до образного слова, шану до багатства української мови.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексика, синтаксис, пунктуація, орфографія.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, інші науки, соціокультура.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перевірка домашнього завдання Виразне читання

> Виразно прочитайте вірш Валентина Бичка. Полічіть, скільки епітетів дібрав поет до слова мова. Які б ви ще додали? Яку рису української мови оспівує поет? Поясніть розділові знаки.

РІДНА МОВА

Ніжна, мила, світанслова,

Ясна, чиста, колискова,

Мелодійна, дзвінкотюча,

Дивна, радісна, співуча,

Лагідна, жива, казкова,

Найдорожча, добра, власна,

Мудра, сонячна, прекрасна,

Солов’їна, барвінкова

Українська мова.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Словникова робота

> Прочитайте слова і словосполучення.

Категорія, алгоритм, корінь слова, реле, ланцюгова реакція, космічна швидкість.

> До якої лексики вони належать? Випишіть терміни, назва яких виражається словосполученням. Чи лишиться назва терміна, якщо ці слова в словосполученні роз’єднати?

ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Робота з текстом

Прочитайте текст. Що ви дізналися про фразеологізми?

Фразеологізмом називається стійке сполучення слів, граматично організоване, як правило, за моделлю словосполучення або речення (прислів’я, приказки, крилаті вислови). Фразеологізми-словосполучення поєднують у собі ознаки і словосполучення (за структурою) і слова (одне значення), наприклад: пекти раки (стале словосполучення) – червоніти, соромитись; пекти хліб, пироги, картоплю (у кожного вільного словосполучення своє значення).

Як і слова, фразеологізми можуть бути багатозначними (гнути спину – тяжко працювати, принижуватись перед кимось), мати синоніми (давати наганяй – брати в шори, милити шию, знімати стружку), антоніми (ні пари з уст – розпустити язика).

Фразеологізми, як і слова, можуть бути стилістично забарвлені: а) розмовні: воду варити, гави ловити; б) книжні: жива легенда, перша скрипка.

Колективна робота

> Запишіть речення на дошці і в зошитах. Назвіть фразеологізми і їхнє значення. Поясніть розділові знаки.

Зажив тепер Чіпка з Грицьком душа в душу (Панас Мирний). 2. Женька-гармоніст зірок з неба не знімав (Є. Летюк). 3. “Ой, чого ж ми стоїмо? – стрепенулася і повеселилася Фрося. – Ходім до хати! Ти з дороги, а я теревені травлю!” (К. Басенко). 4. Ясна прозелень озимих хлібів око вбира (К. Гордієнко). ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Творча робота

Як ви розумієте значення цих фразеологізмів? Складіть з ними речення і запишіть.

На всі руки майстер. 2. Держи язик за зубами. 3. Обоє рябоє. 4. Вийти сухим із води. 5. Було та загуло. Зіставлення

> Порівняйте слова і вільні словосполучення першої колонки з фразеологізмами другої. Які з них є образними? Складіть з двома-трьома (на вибір) фразеологізмами речення і запишіть.

Багато говорити і все неправду

Замилювати очі. Язик без кісток, що хоче – лопоче. Говорити ні се, ні те. Сипати із порожнього в пусте

Багато наговорити. Нісенітниці говорити

Передати куті меду. Та у нього на осиці кислиці, а на вербі груші ростуть

Відставити. Набундючитися

Пасти задніх. Надутися як сич

Посваритися

Глек розбити

Шукати втрачене

Шукати вчорашнього дня

Зберігати спокій

Усом не моргнути

Знущатися

Варити воду

Самостійна робота

І варіант

> 3 наведених словосполучень випишіть фразеологізми і поясніть їхнє значення.

Південні області, зелене поле, як сніг на голову, крізь землю провалився, йти додому, дивитись крізь пальці, заварити кашу, вчити уроки, скласти руки.

II варіант

> Замість крапок уставте пропущені компоненти фразеологізмів.

Запишіть. Поясніть значення фразеологізмів.

Обоє…; і оком…; язик…; ляси…; ламати…; не святі…

III варіант

> Доберіть фразеологізми зі словом рука, які передали б нижче зазначені значення. Запишіть їх.

Бути поряд; гарний майстер; володіти собою; не працюється; найближчий помічник; близько; спересердя, у гніві; невтомно працювати.

Ознайомлення з теоретичними відомостями

> Прочитайте текст. Звідки походять фразеологізми?

Джерела утворення фразеологізмів різноманітні. Найперше, з різних сфер людської діяльності: побут людини (не всі дома, дати гарбуза, як горохом об стінку), світ природи (гедзь укусив, розправляти крила, кіт наплакав); термінологічного походження (температура кипіння, акції падають, закласти фундамент, перекрити кисень)’, художні твори, вислови відомих людей (не хлібом єдиним, сіль землі, пісня пісень; караюсь, мучуся, але не каюсь); запозичені з інших мов (хто є хто – анг., вічний двигун – лат., бути не в своїй тарілці – фр.).

У складі фразеологізмів окрему групу складають прислів’я та приказки, народні порівняння: Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. Вік живи – вік учись.

Як ви розумієте лексичне значення наведених у тексті фразеологізмів? Запишіть 2-3 прислів’я, які ви знаєте.

Попереджувальний диктант

> Визначте фразеологізм. Яке його стилістичне значення?

Батьківщина – слово барвінкове,

Проти нього всі слова малі.

З рідних піль везуть в хустках шовкових

За три моря грудочку землі.

В. Гужва

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

    Що називають фразеологізмами? Що спільного у фразеологізмів із вільними словосполученнями і зі словами? Чим відрізняються фразеологізми від вільних словосполучень? Наведіть приклади фразеологізмів.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

Чи багато я знаю фразеологізмів та правильне їхнє значення?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Теоретичний матеріал і вправа за підручником.

> Підібрати і записати 3-5 прислів’їв, приказок. Пояснити їхнє значення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОНЯТТЯ ПРО ФРАЗЕОЛОГІЗМ, ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ПОНЯТТЯ ПРО ФРАЗЕОЛОГІЗМ, ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ