Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (9 ГОДИН)

Урок 18

Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем

Мета:

– систематизувати та узагальнити знання учнів з теми “Операційна система”;

– розвивати навички групової роботи, вміння слухати товариша;

– виховання особистості, яка володіє комунікативною компетентністю, вміє працювати у команді на загальний результат.

Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань

та вмінь учнів; урок-змагання.

ХІД УРОКУ

Учні класу поділяються на дві команди.

І. Актуалізація опорних знань

Конкурс-розминка (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Якими способами можна викликати довідкову інформацію в середовищі Windows, в яких ситуаціях зручніше користуватися кожним з цих способів?

2. Як можна запускати програми в середовищі Windows? Коли застосовується кожен з цих способів?

3. Яким чином можна задати критерій пошуку всіх файлів, що мають розширення. txt та третю літеру в імені – е?

Конкурс “Живий знак” (за кожне правильно виконане завдання команда

отримує 2 бали)

Командам видається набір карток.

 Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем

Пропонується скласти шаблони для пошуку файлів:

– усі файли, які мають розширення. doc;

– усі файли, які починаються з літери С;

– усі файли, які мають в імені лише одну букву;

– усі файли, які мають в імені комбінацію літер COD.

II. Практичне виконання завдань

Конкурс “Інсталяція програмних засобів” (за правильне виконання команда отримує 5 балів)

Запустити вказаний файл для інсталяції програмного засобу. Уважно прослідкуйте за етапами та зазначте їх наявність у даному конкретному процесі інсталяції; якщо в процесі потрібне втручання користувача, то запишіть у таблиці параметри, які були введені.

Назва етапу інсталяції

Наявність (так чи ні)

Втручання користувача (введення додаткових параметрів)

Назва програмного засобу, його характеристики

Попередження про авторське право

Введення реєстраційного ключа (у випадку встановлення комерційного продукту)

Вибір місця розташування засобу

Вибір виду конфігурації

Вибір додаткових параметрів для взаємодії з системою Windows (додавання пунктів у панель Пуск, контекстні меню, Робочий стіл, розпізнавання розширень та ін.)

Показ інструкції, запуск установленої програми

Перезавантаження системи

Кожен член команди має заповнити таблицю та вміти пояснити різні етапи роботи.

III. Систематизація знань та вмінь учнів

На дошці розташовані листки паперу, на звороті яких записано номери запитань. Кожен член команди вибирає номер запитання та задає його супернику. У разі неправильної відповіді право відповідати надається тому, хто поставив запитання.

I рівень (кожне питання по 1 балу)

1. До якого класу програм належать операційні системи?

2. Що називають файлом?

3. Що називають операційною системою? Які види операційних систем ви знаєте?

4. Які основні функції операційної системи?

5. Які правила присвоювання імен файлам у системі Windows?

6. Що являють собою розширення файлів? Файли з якими розширеннями можна запускати на виконання?

7. Відомо, що на комп’ютері встановлені накопичувачі А:, В:, С:, D:, Е:. Якими буквами найчастіше позначаються дисковод, вінчестер, CD-ROM?

8. Чим відрізняється зміст, способи реалізації та результат копіювання і переміщення файлів та папок у середовищі Windows?

9. Опишіть різні способи реалізації операції роботи з файлами в середовищі Windows.

10. Для чого застосовується процес інсталяції програмного засобу?

Чим він відрізняється від простого копіювання файлів?

11. 3 чого складається повне ім’я (специфікація) файлу? Що визначає розширення імені файлу? Наведіть приклади.

12. Яке призначення каталогу (папки)?

II рівень (кожне питання по 3 бали)

13. Намалюйте фрагмент дерева каталогів за даною специфікацією:

D:\PROGRAMS\UTILES\NDD. EXE

D:\PROGRAMS\UTILES\ND. DOC

D:\PROGRAMS\RAM\TELES\D. EXE

D:\PROGRAMS\RAM\TELES\NOD. DOC.

14. Знайти на диску С: файл із розширенням TXT, що містить текст абракадабра, записати його специфікацію і скопіювати на диск С у створену папку C:\SEARCH. Опишіть процес пошуку.

15. Яким чином можна сформувати групу файлів, тобто файлів, що мають загальну властивість у системі Windows, для подальшої роботи з ними (копіювання, вилучення та ін.)?

16. Що називають драйверами зовнішніх пристроїв? Поясніть значення терміну Plug & Play.

III. Робота з підручником

Творчий конкурс “Краще запитання”

1. Командам пропонується опрацювати матеріал підручника з теми “Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем” та скласти запитання до тексту.

2. Написати твір “Роль операційної системи у моїй майбутній професії”.

IV. Підсумок уроку

Рефлексія: оцінювання учнем власної роботи у команді.

Як добре я працював зі своїми товаришами?

Завжди

Звичайно

Іноді

Ніколи

Я співробітничав з іншими, коли ми працювали над досягненнями загальних цілей

Я ретельно працював над завданнями

Я висловлював нові ідеї

Я вносив конструктивні пропозиції, коли мене просили по допомогу

Я підбадьорював інших

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника; повторити основні поняття теми, підготуватись до контрольної роботи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем - Плани-конспекти уроків по інформатиці


Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем