Поняття про розчини і розчинність – Розчини

Хімія
Загальна хімія

Розчини

Поняття про розчини і розчинність

Розчини – однорідні системи, що складаються з двох і більше компонентів і продуктів їх взаємодії. Розчини належать до однорідних сумішеЙ. Так, водні розчини складаються з розчинника (води), розчиненої речовини Та продуктів їхньої взаємодії – гідратованих (сполучених з молекулами води) йоніВ.
Розчинність – здатність речовини розчинятися у воді або іншому розчиннику.
Кількісно розчинність виражають як відношення маси розчиненої речовини в насиченому

розчині до 100 г (або 1 л) води (за даної температури). Ця величина називається коефіцієнтом розчинностІ, Або розчинністЮ.

Вода – полярний розчинник

У молекулі води зв’язки між атомами Оксигену і Гідрогену ковалентні полярні, електронна густина зміщена в бік Оксигену як більш електронегативного елемента. На атомі Оксигену внаслідок цього накопичується негативний заряд, а на атомах Гідрогену – позитивний.
Тому молекула води полярна, вона називається диполем (два полюси – позитивний

і негативний).
За розчинністю у воді всі речовини можна поділити на три групи:
1) Добре розчинні – в 100 г води за кімнатної температури розчиняється більше 10 г речовини;
2) Малорозчинні – в 100 г води за кімнатної температури розчиняється менше 1 г речовини;
3) Практично нерозчинні – в 100 г води за кімнатної температури розчиняється менше 0,1 г речовини.
Абсолютно нерозчинних речовин не існує.
Розчинність кислот, солей і основ у воді можна визначити за допомогою таблиці розчинностІ (див. с. 350)
Розчинність речовин залежить:
1) від природи розчинюваної речовини і розчинника;
2) температури (від збільшення температури розчинність твердих речовин і рідин збільшується, газів – зменшується);
3) тиску (тільки для газів).
Розчини класифікують як насичені Й ненасиченІ, концентровані Та розбавленІ.
Розчин, у якому за даної температури речовина більше не розчиняється, називається насичениМ.
Розчин, у якому розчинювана речовина ще може розчинятися, називається ненасичениМ.
 Поняття про розчини і розчинність   Розчини
Поняття про розчини і розчинність – Розчини