Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи

ТЕМА 5.5. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (10 ГОДИН)

Урок 67

Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи

Мета:

– знайомство з поняттями “система штучного інтелекту”, “інформаційно-пошукова система”, “експертна система”, їх особливостями;

– розвиток уявлень учнів про можливості сучасної обчислювальної техніки, досягнення науково-технічного прогресу;

– виховувати особистість, здатну

навчатись та самостійно здобувати інформацію, аналізувати її.

Тип уроку: комбінований, урок-конференція.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Вправа “Коло ідей”

Кожен учень отримав кольоровий папір для особистої відповіді на запитання:

Що називають інтелектом? Штучним інтелектом?

II. Учнівська конференція

Під час підготовки до уроку клас було поділено на три групи, у кожного з яких було розподілено функціональні обов’язки:

 Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи

Групи готуються та доповідають за планами.

План доповіді І групи

Тема “Поняття про системи

штучного інтелекту”

1. Відповідь на запитання: “Що називають штучним інтелектом?”.

2. Основні напрямки розвитку систем штучного інтелекту.

3. Основні способи подання знань у системах штучного інтелекту.

4. Сфери застосування штучного інтелекту в сучасному житті.

План доповіді II групи

Тема “Експертні системи”

1. Поняття “експертна система”.

2. Модулі, з яких складається експертна система, їх призначення.

3. Сфери застосування експертних систем.

4. Порівняння понять “база даних” та “база знань”.

План доповіді III групи

Тема “Інформаційно-пошукова система”

1. Поняття “інформаційно-пошукової системи”.

2. Структура інформаційно-пошукової системи.

3. Сфери застосування інформаційно-пошукових систем.

4. Різноманітність прикладних програм

III. Підсумки роботи груп на уроці

Рефлексія.

Учні оцінюють свій внесок у роботу групи.

IV. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника або конспекту.

Підготуватись до контрольної роботи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи - Плани-конспекти уроків по інформатиці


Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи