ПОНЯТТЯ ПРО ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ РІЗНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТІ

Мета: ознайомити учнів з новою частиною мови – займенником, з особливостями займенників, їх роллю у мовленні; вчити впізнавати серед слів займенники, які вказують на предмети, їх ознаки, кількість, але не називають їх, ставити питання до займенників; розвивати усне мовлення; виховувати любов до рідної мови:

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Словникова робота

Гра “Іншомовні слова”

Кожна команда учнів отримує словник іншомовних слів. За три хвилини школярі мають з’ясувати значення

5-ти слів іншомовного походження та вказати джерело їх запозичення.

2. Каліграфічна хвилинка

Пп п ‘я п’ятдесят п’ятсот

– Складіть речення з одним зі слів. Визначте частину мови.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про іще одну частину мови.

Бесіда

– Скільки частин мови є в українській мові?

– Назвіть частини мови, які ви вже вивчили.

– Наведіть приклади вивчених частин мови. Доведіть свій вибір.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за мовним матеріалом

На дошці записані слова: Маринка,

лікар, радіє, солоний, тринадцять, солом’яний, співає, регоче, він, ми, те, стільки.

Учні мають віднести слова до відповідної частини мови. Останні 4 слова для учнів є проблемними.

Розв’язування проблемної ситуації

– Діти, на які питання відповідають слова: він (хто?), ми (хто?), те (яке?), стільки (скільки?)!

– То можливо, слова він, ми – це іменники, те – прикметники, стільки – числівник? (Міркування учнів)

– Хоч вони і відповідають на питання цих частин мови, але це інша частина мови – займенник.

2. Читання казки про займенник

КАЗКА

У давні часи в одному царстві жили собі добрі та веселі люди. Вони трудилися не покладаючи рук, і тому їхня держава славилася багатством та достатком. А недалеко, серед темних скель у Чорній печері, жила зла чаклунка. Вона давно міркувала над тим, як нашкодити людям. Чаклунка взяла свою чарівну палицю, ударила тричі об землю і промовила: “Хай ці щасливчики забудуть свої імена, хай діти забудуть імена батьків, а батьки – імена дітей. Тоді вони обов’язково посваряться”. І враз люди стали злі, роздратовані, сумні. Так було доти, доки мешканці царства не зрозуміли, що вони забули свої імена, імена знайомих, назви всього, що їх оточувало. А як повернути імена, як дізнатися про назви предметів, вони не знали.

Якось до їхнього царства потрапив добрий мудрець, люди розповіли йому про своє горе і попросили про допомогу.

“Добре, я допоможу вам повернути свої імена, але це буде не відразу,- пообіцяв мудрець.- А поки що я дам вам слова заміст імен і назв, які забрала зла чаклунка. Запам’ятайте, ці слова будуть тільки вказувати на особу чи предмет. Ви зможете говорити між собою, не називаючи імен та предметів. Наприклад: кожен з вас про себе говоритиме “я”, а якщо вас буде багато – “ви”, розповідаючи про когось, або про щось, кажіть “він”, “вона”, “воно”, а якщо їх багато – “вони”. А поки прощавайте, я йду до злої чаклунки”.

Чаклунка погодилася віддати людям їхні імена за умови, що мудрець відгадає її загадки.

– По білому полю чорним маком сіяно.

– Не думає, не гадає, а інших навчає.

– На базарі не знайти, на вагах не зважити.

Мудрець відгадав загадки, і чаклунці довелося віддати імена людям. Але мешканцям веселого царства дуже сподобалися слова, які їм подарував мудрець, і вони залишили їх собі, щоб уживати у мовленні замість імен.

– Як же назвемо нову частину мови?

– Чому її так назвали?

– Давайте відгадаємо загадки, які зла чаклунка загадала мудрецю, а потім спробуємо замінити слова-відгадки займенниками.

(Запис на дошці і в зошитах.)

Сторінка – вона, книга – вона, букви – вони, підручник – він, розум – він.

– Які займенники ви запам’ятали з казки?

– На які питання відповідають займенники?

Висновок. Займенник – це частина мови, яка вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх. Наприклад, іменники хлопчик, кінь, камінь, гнів можна замінити займенником він; прикметники допитливий, сильний, важкий, справедливий – займенником такий; числівники два, шість, десять – займенником стільки. Займенники відповідають на ті самі питання, що й частини мови, замість яких вони вживаються.

3. Первинне закріплення

– Відгадайте загадки. Назвіть займенники.

Стало біло навкруги –

Я розтрушую сніги,

Наганяю холоди,

Води сковую в льоди,

В дружбі з дітьми я всіма.

Здогадались? Я… (Зима).

Білесенькі сніжиночки,

Вродились ми з води;

Легенькі, як пір’їночки,

Спустились ми сюди.

Ми хмарою носилися

Від подиху зими,

І весело крутилися

Метелицею ми. (Сніжинки)

– Які слова замінили відгадку?

– Яку роль виконують займенники?

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

– Складіть і запишіть три запитання із займенниками ти, ви, ми.

2. Поетична хвилинка

Вибірковий диктант

– Випишіть тільки займенники.

Ти – наше диво калинове,

Кохана материнська мово.

Чого ви плачете, тополі?

Чи від образи, чи від болю?

Щоб ми всі шанували рідну мову

І рідну пісню, любу і чудову.

Люблю я Бога, маму й тата,

Люблю село, де рідна хата.

Відповідь. Ти, ви, ми, я.

3. Самостійна робота

– Підкресліть займенники.

Ти йому про діло, а він тобі про козу білу.

Ти їй про Тараса, а вона тобі про півтораста.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Яку нову частину мови вивчали на уроці?

– На які питання відповідають особові займенники?

– Для чого потрібні займенники?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ПОНЯТТЯ ПРО ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ РІЗНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТІ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ПОНЯТТЯ ПРО ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ РІЗНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТІ