Поняття та джерела фінансового права

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§17. Фінансове право

1. Поняття та джерела фінансового права.

Життя сучасної людини важко уявити без грошей. Вони необ­хідні кожному з нас. щоб придбати тістечко в шкільному буфеті, квиток в автобусі, яким ви приїжджаєте до школи, поповнити раху­нок у мобільному телефоні. Так само без грошей неможливе існу­вання й функціонування держави в цілому – вони необхідні для того, щоб сплатити зарплату лікарям, міліціонерам, учителям, щоб придбати ліки для лікарень і зброю для армії, щоб працювали

дер­жавні театри, музеї, органи державної влади та місцевого самовря­дування тощо. Сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини щодо мобілізації (отримання), розподілу й використання коштів держави й органів місцевого самоврядування, називають фінансовим правом.

Саме фінансове право регулює відносини, які стосуються збирання податків та інших доходів держави. Норми фінансового права визначають порядок складання головного фінансового документа держави – державного бюджету, а також місцевих бюджетів. Порядок витрачання коштів держави й місцевого само­врядування, фінансування

всіх бюджетних установ, організацій також регулюються нормами фінансовою права.

Важливо мати на увазі, що не всі відносини, пов’язані з грошима, можна вважати фінансовими, не всі вони регулюються фінансовим правом. Коли фірма укладає з банком договір про кредит або громадянин кладе свої гроші до банку (так званий депозитний внесок), коли ваші батьки отримують пластикову картку, на яку перерахо­вують заробітну плату, – ні відносини не регулюються нормами фінансового права, тут діють норми цивільного права. А от коли під­приємець. фірма чи громадянин сплачують податок, районна рада виділяє кошти на придбання нових меблів дія школи чи ліків для лікарні – виникають фінансові правовідносини, діють норми фінансового права.

Відповідно до відносин, які регулюються фінансовим правом, воно включає ряд інститутів – інститути бюджетного устрою, бюджет­ного процесу, державних доходів, податків, неоподаткованих платежів тощо.

Основними джерелами фінансового права є Конституція України, Бюджетний кодекс України, а також ряд інших законів України та нормативно-правових актів. Ураховуючи особливості фінансового права, важливе значення мають нормативно-правові акти Національного банку України, Державної податкової адміністрації. Міністер­ства фінансів України.

Фінансове право є галуззю публічного права, тому його норми мають державно-владний та імперативний характер, учасники фінансових правовідносин не мають права змінювати, коригувати свої пра­ва й обов’язки навіть за взаємної згоди – вони чітко й однозначно визначені нормативними актами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Поняття та джерела фінансового права - Правознавство


Поняття та джерела фінансового права