ПОПУЛЯЦІЯ АГРОЦЕНОТИЧНА

Екологія – охорона природи

ПОПУЛЯЦІЯ АГРОЦЕНОТИЧНА – сукупність особин виду (сорту) в агроценозі (розрізняють односортові П. а. та генотипічні, багатосортові, в межах виду).
ПОПУЛЯЦІЯ АГРОЦЕНОТИЧНА