ПОПУЛЯЦІЯ ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи

ПОПУЛЯЦІЯ ЕКОЛОГІЧНА – особини одного виду, що мешкають у межах одного біогеоценозу.
ПОПУЛЯЦІЯ ЕКОЛОГІЧНА