Порівняльна характеристика органічних і неорганічних сполук – ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

У 1861 році видатний російський учений Олександр Михайлович Бутлеров, спираючись на колосальний експериментальний і теоретичний досвід, сформулював один з основних законів органічної хімії про будову органічних сполук, що з деякими змінами дійшов і до наших днів. Значення теорії будови в органічній хімії можна порівняти хіба що з відкриттям Періодичного закону в неорганічній хімії.

Порівняльна

характеристика органічних і неорганічних сполук

У таблиці наведена порівняльна характеристика властивостей органічних і неорганічних сполук

Властивість

Органічні сполуки

Неорганічні сполуки

Переважний тип хімічного зв’язку

Ковалентний слабополярний

Іонний, ковалентний сильнополярний

Температури плавлення й кипіння

У більшості випадків низькі, до +350 °С

Високі, зазвичай понад +600 °С

Стійкість при

високих температурах

Зазвичай розкладаються на більш прості речовини при температурі близько 300  Порівняльна характеристика органічних і неорганічних сполук   ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 450 °С

Більшість сполук стійкі до кількох тисяч градусів

Розчинність

Добре розчиняються в деяких органічних розчинниках, рідко – у воді

Більшість розчинні у воді

Електричні властивості

Майже всі сполуки – діелектрики і їхні розчини – неелектроліти

Багато речовин добре проводять електричний струм, багато з них у розчиненому або розплавленому стані є електролітами

Швидкість протікання обмінних реакцій

Повільна

Швидка

Поширеність

У живій природі (флора й фауна)

У неживій природі (атмосфера, гідросфера, літосфера)
Порівняльна характеристика органічних і неорганічних сполук – ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК - Довідник з хімії


Порівняльна характеристика органічних і неорганічних сполук – ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК