Порівняння радикалів

УРОК 35

Тема. Порівняння радикалів

Мета уроку. Формування умінь учнів порівнювати радикали.

І. Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальна бесіда за № 25-37 із “Запитання і завдання для повторення” до розділу III.

2. Самостійна робота.

Варіант 1

1. Знайдіть область визначення виразу: а) Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів. (3 бали)

2. Обчисліть: а) Порівняння радикалів; б) 5 Порівняння радикалів; в) Порівняння радикалів Порівняння радикалів. (3 бали)

3. Спростіть: а) Порівняння радикалів;

б) Порівняння радикалів, b > 0. (3 бали)

4. Чи подібні радикали Порівняння радикалів і Порівняння радикалів? (3 бали)

1. Знайдіть область визначення виразу: а) Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів. (3 бали)

2. Обчисліть: а) Порівняння радикалів; б) 4 Порівняння радикалів; в) Порівняння радикалів Порівняння радикалів. (3 бали)

3. Спростіть: а) Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів, х > 0. (3 бали)

4. Чи подібні радикали Порівняння радикалів і Порівняння радикалів

class=""/>? (3 бали)

Відповідь:

В-1: 1. а) R; б) x Порівняння радикалів 3. 2. а) 3; б) 10; в) 27. 3. а) Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів. 4. Подібні.

В-2: 1. а) R; б) х Порівняння радикалів 1,5. 2. а) 5; б) 8; в) 8. 3. а) Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів. 4. Подібні.

II. Сприймання і усвідомлення матеріалу про порівняння радикалів

Для порівняння радикалів застосовується теорема:

Теорема: Якщо а > b Порівняння радикалів 0, то Порівняння радикалів > Порівняння радикалів, тобто більшому додатно­му підкореневому виразу відповідає і більше значен­ня кореня.

Проведемо доведення методом від супротивного. Припустимо, Порівняння радикалів < Порівняння радикалів. Тоді за властивістю степенів з натуральним показником маємо Порівняння радикалів < Порівняння радикалів, тобто а < b. А це суперечить умові а > b.

Приклад. Порівняємо числа Порівняння радикалів і Порівняння радикалів.

Подамо Порівняння радикалів і Порівняння радикалів у вигляді коренів з одним і тим самим показни­ком:

 Порівняння радикалів = Порівняння радикалів = Порівняння радикалів, а Порівняння радикалів = Порівняння радикалів = Порівняння радикалів. Згідно з доведеною теоремою, так як 32 > 27, то Порівняння радикалів > Порівняння радикалів, а отже, Порівняння радикалів > Порівняння радикалів.

1. Порівняйте числа: а) Порівняння радикалів і Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів і Порівняння радикалів; в) Порівняння радикалів і Порівняння радикалів; г) Порівняння радикалів і Порівняння радикалів.

Відповідь: а) Порівняння радикалів < Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів < Порівняння радикалів; в) Порівняння радикалів < Порівняння радикалів; г) Порівняння радикалів < Порівняння радикалів.

2. Що більше: а) Порівняння радикалів чи Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів чи Порівняння радикалів; в) Порівняння радикалів чи Порівняння радикалів; г) Порівняння радикалів чи Порівняння радикалів?

Відповідь: а) Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів; в) Порівняння радикалів; г) Порівняння радикалів = Порівняння радикалів?

3. Що менше: а) Порівняння радикалів чи Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів чи Порівняння радикалів?

Відповідь: а) Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів.

Безпосередньо з доведеної теореми випливає:

1) Якщо а > 1, то Порівняння радикалів > 1 і Порівняння радикалів < а.

2) Якщо 0 < а < 1, то 0 < Порівняння радикалів < 1 і Порівняння радикалів> а.

3) Порівняння радикалів+ Порівняння радикалів > Порівняння радикалів, при умові а > b Порівняння радикалів 0, або b > а Порівняння радикалів 0.

1. Визначте знак виразу: а) Порівняння радикалів – 1 ; б) Порівняння радикалів – 1; в) Порівняння радикалів – 5; г) Порівняння радикалів.

Відповідь: а) – ; б) + ; в) – ; г) +.

2. Розташуйте в порядку зростання: а) Порівняння радикалів; Порівняння радикалів; Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів; Порівняння радикалів; Порівняння радикалів; в) Порівняння радикалів; Порівняння радикалів; Порівняння радикалів.

Відповідь: а) Порівняння радикалів; Порівняння радикалів; Порівняння радикалів; б) Порівняння радикалів; Порівняння радикалів; Порівняння радикалів; в) Порівняння радикалів; Порівняння радикалів; Порівняння радикалів.

III. Підведення підсумків уроку

IV. Домашнє завдання

Запитання і завдання для повторення до розділу ІІІ № 13-15, 47. Вправи № 22, 26, 38.