ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

Екологія – охорона природи

ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ -1) відхилення від звичайного стану (норми) екосистеми будь-якого ієрархічного рівня організації (від біогеоценозу до біосфери). П. е. може відбутися в одному з екол. компонентів або в екосистемі загалом, мати зовн. чи внутр. причини, антроп. або прир. характер, бути локальним, регіональним чи глобальним. Мається на увазі, що інтенсивність П. е. недостатня для того, щоб призвести до необоротних процесів руйнування екосистеми, що вона здатна самовідновлюватися до відносно попереднього стану; 2) будь-яке тимчасове чи тривале відхилення від сприятливих для людини умов середовища.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ - Довідник з екології


ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ