ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ У ВИРАЗАХ БЕЗ ДУЖОК. ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 2 ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: ознайомити учнів із порядком виконання дій у виразах без дужок; вчити застосовувати ці знання на практиці; формувати вміння застосовувати таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення; розвивати логічне мислення, мовлення; виховувати акуратність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 101, завдання 581; 582)

Завдання 581

– Прочитайте вирази у порядку зростання відповідей.

Завдання 582

– Прочитайте

розв’язання задач.

2. Усна лічба

1) Гра “Ромашка”.

На пелюстках квітки ромашки написані парні числа від 18 до 4, а всередині – “: 2”.

2) Гра “Чи знаєш ти?”.

– Що таке множення?

– Як називаються компоненти дії множення?

– Яку математичну дію можна назвати оберненою до дії множення?

3) Обчисліть, замінивши множення додаванням.

Зразок: 5 • 3 = 5 + 5 + 5 = 15

6 • 4 =

11 • 3 =

15 • 4 =

4) Оберіть правильну відповідь.

18 кілограмів яблук розклали в два пакети порівну. Скільки кілограмів яблук у кожному пакеті?

А) 6; б) 3; в) 9; г) 8.

3. Складання прикладів на

ділення за відповідним прикладом на множення

 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ У ВИРАЗАХ БЕЗ ДУЖОК. ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 2 ДЛЯ РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

4. Хвилинка каліграфії

– Випишіть числа, які діляться на 2.

 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ У ВИРАЗАХ БЕЗ ДУЖОК. ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 2 ДЛЯ РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

5. Математичний диктант

– 1-й доданок 16, 2-й доданок – 14. Знайдіть суму.

– Зменшуване – 84, від’ємник – 15. Знайдіть різницю.

– 1-й множник – 3, 2-й множник – 2. Знайдіть добуток.

– 10 : 2.

– Знайдіть периметр квадрата зі стороною 5 см.

– Я задумала число. Коли я відняла від нього 7, то дістала 23. Яке число я задумала?

– Добуток чисел 2 і 4 збільшити на 42.

– Результат виразу 14 : 2 зменшити на 7.

Відповіді: 30; 69; 6; 5; 20 см; 30; 50; 0.

Діти обмінюються аркушами для взаємоперевірки.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Сьогодні на уроці ми вивчимо правило порядку виконання дій у виразах без дужок.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 101-102)

Завдання 583

Учні “ланцюжком” порівнюють вирази. Один учень працює біля дошки, решта – у зошитах.

Завдання 584. Колективне опрацювання матеріалу Письмове виконання завдання з коментуванням правила.

Завдання 585. Робота в парах

Учні знаходять значення виразу зі змінною.

Завдання 586. Колективне ознайомлення зі змістом задач, їх аналіз Один учень записує умову і розв’язує задачу.

Задачі порівнюються.

Завдання 587. Самостійне виконання завдання Один учень працює біля дошки.

Завдання 588

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Після цього учні самостійно записують розв’язання. Один учень працює біля дошки.

Завдання 589. Колективне опрацювання матеріалу Учні читають пояснення у підручнику.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ (додаток)

1. Складання та розв’язування взаємно обернених задач

На уроках з вивчення множення і ділення широко використовується метод розв’язування взаємно обернених задач.

– На дослідній ділянці 4 класи посадили по 3 грядки моркви. Скільки всього грядок посадили?

Короткий запис: по 3 гр. 4 кл., ? гр.

Розв’язання

3 • 4 = 12 (гр.)

– Скільки даних в задачі?

– Скільки чисел знайдено?

– Складіть обернену задачу.

– 12 грядок моркви посаджено декількома класами. Кожен клас посадив по З грядки. Скільки класів брало участь у посадці?

Короткий запис: по 3 гр. ? кл., 12 гр.

Розв’язання

12 : 3 = 4 (кл.)

Можна дати назву виду задач: “множення”, “ділення на вміщення”.

– Складіть другу обернену задачу.

– 12 грядок моркви посадили порівну 4 класи. По скільки грядок посаджено кожним класом?

Короткий запис: по? гр. 4 кл., 12 гр.

Розв’язання

12 : 4 = 3 (гр.) (“ділення на рівні частини”)

Доцільно порівняти всі складені задачі.

2. Офтальмологічна пауза

3. Розв’язування логічної задачі

Завдання 590

1) 10 – 8 = 2 (р.) – мине;

2) 10 + 2 = 12 (р.) – буде сестрі.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 102, завдання 591; 592.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ У ВИРАЗАХ БЕЗ ДУЖОК. ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 2 ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ - Плани-конспекти уроків по математиці


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ У ВИРАЗАХ БЕЗ ДУЖОК. ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 2 ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ