Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах

Тема 2

ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ

Урок 32

Тема. Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах

Цілі: закріпити знання про фізичні та хімічні властивості заліза; ознайомити учнів з поширеністю Феруму в природі, використанням заліза; поглибити знання учнів про хімічні явища на прикладі іржавіння заліза; познайомити учнів зі способами захисту від корозії.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Форми роботи: самостійна робота з опорною схемою,

групова робота з підручником, фронтальна бесіда.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

– В якій групі періодичної системи знаходиться хімічний елемент Ферум? (VIII група, побічна підгрупа)

– До якого типу хімічних елементів належить Ферум? (До металів)

– Які фізичні властивості відрізняють метали від неметалів? (Металевий блиск, тепло – й електропровідність, ковкість, пластичність та ін.)

– Що таке сплави? (Це суміші металів)

– Які хімічні

властивості заліза ми вивчили? (Взаємодія з киснем і сіркою)

ІІІ. Засвоєння нових навичок знань

Учні об’єднуються в групи для спільного виконання завдання. Знайдіть у підручнику відповідь на запитання.

Група 1. Поширення заліза і Феруму в природі.

Група 2. Способи одержання заліза.

Група 3. Використання і значення заліза.

Група 4. Руйнування заліза в природних умовах.

Група 5. Способи захисту від корозії.

Після вивчення відповідного розділу підручника і консультації вчителя учні складають відповідь на запитання, представник кожної групи розповідає біля дошки про результати роботи групи. Учитель робить узагальнюючий висновок:

1. Залізо – один з найбільш поширених у природі елементів: за вмістом у земній корі – 4,7 % (масових). Зустрічається у вигляді оксидів і сульфідів, сконцентрованих у вигляді родовищ, придатних для промислової розробки.

Найважливіші руди:

– бурі залізняки (HFeO2 – nН2O), пірит FeS2;

– червоні залізняки (Fe2O3);

– магнітні залізняки (Fe3O4);

– шпатові залізняки (FeCO3).

Більшість із них жовто-бурі, коричневі, бурі й темно-червоні.

2. Одержують залізо з руди на металургійних заводах. Відновлюють з оксидів вугіллям, карбон(ІІ) оксидом або воднем. Запишемо рівняння реакції.

А) Fe3O4 + 2C  Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах 3Fe + 2CO2

Б) Fe2O3 + 3CO  Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах 2Fe + 3CO2

В) FeO + H2  Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах Fe + H2O

(Тип реакцій а), в) – заміщення: одна проста речовина заміщає в складній сполуці іншу.)

3. Широко використовується в техніці завдяки своїм властивостям і легкості одержання.

Має дуже важливе значення для людини. На частку заліза та його сплавів припадає близько 95 % усіх вироблених у світі металів. Але не тільки техніка має потребу в залізі. Без заліза не могло б існувати життя у звичній для нас формі: двовалентний Ферум міститься в гемоглобіні крові – речовині, що забезпечує насичення живих тканин киснем.

4. 3Fe + 4H2O  Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах Fe3O4 + 4H2

У вологому повітрі за звичайної температури залізо легко окислюється, вкриваючись рихлою іржею (її склад – Fe2O3 – nH2O). Унаслідок своєї пористості іржа не перешкоджає доступу кисню і вологи до металу, тому залізо руйнується. За деякими даними, у XIX столітті від корозії загинула половина всього виробленого заліза.

5. Корозія – хімічне або електрохімічне руйнування металів під впливом навколишнього середовища.

Сьогодні розроблено способи боротьби з корозією:

– покриття фарбою;

– нікелювання заліза;

– оцинковування заліза;

– покриття емаллю;

– покриття антикорозійними оліями та ін.

IV. Підбиття підсумків уроку

Тестова робота за варіантами

Варіант I

1. Хімічна формула простої речовини заліза:

А) Fe3;

Б) FeО;

В) Fe.

2. Формула ферум(ІІІ) оксиду:

А) Fe3O4;

Б) Fe2O3;

В) FeО.

3. Дано рівняння реакції: Fe+O2  Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах Fe3O4

Сума коефіцієнтів у рівнянні:

А) 3;

Б) 9;

В) 6.

4. Масова частка Феруму у ферум(ІІ) оксиді:

А) 77,8 %;

Б) 70,0 %;

В) 79,4 %.

5. ___________________ використовується:

– у медицині;

– у техніці;

– у побуті тощо.

Варіант II

1. Хімічний символ елемента Ферум:

А) Ni;

Б) Fe;

В) Mg.

2. Формула ферум(ІІ) оксиду:

А) Fe3O4;

Б) Fe2O3;

В) FeО.

3. Дано рівняння реакції: Fe+O2  Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах Fe2O3

Сума коефіцієнтів у рівнянні:

А) 3;

Б) 6;

В) 9.

4. Масова частка Феруму у ферум(ІІІ) оксиді:

А) 77,8 %;

Б) 70,0 %;

В) 72,4 %.

5. ___________________ зустрічається в природі у вигляді:

– оксидів;

– простої речовини;

– сульфідів та ін.

Виставляємо оцінку за урок з урахуванням роботи в групах і тестів.

V. Домашнє завдання

Прочитати параграф про властивості заліза, відповісти на запитання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах - Плани-конспекти уроків по хімії


Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах