Поширення гельмінтозів на території України – Тип Круглі черви (Nemathelminthes)

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 3

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

3.4. Медична гельмінтологія

3.4.3. Тип Круглі черви (Nemathelminthes)

3.4.3.11. Поширення гельмінтозів на території України

В Україні продовжує залишатися складною ситуація з захворюваністю населення гельмінтозами. ВООЗ наводить дані про те, що кишкові гельмінтози за поширенністю займають 3 місце серед всього числа щорічно зареєстрованих хворих. Аналіз офіційних статистичних матеріалів стосовно розповсюдження гельмінтозів в Україні в 1991-2000

рр. свідчить про те, що в 2000 р., у порівнянні з 1991 р., зареєстровано зменшення числа ураження гіменолепідозом на 38,8 %, трихурозом – на 61,8 %, аскаридозом – на 59,6 %, трематодозами – на 1,9 %, ентеробіозом – на 44,2 %. Але ураженість населення гельмінтозами залишалася високою і становила 4167000 випадків (842,6 на 100000 населення).

Ураженість гіменолепідозом у 2000 р. знизилась, у порівнянні з 1991 р., і становила 365 (0,7) проти 596 (1,2 на 100000 населення). При цьому найвищі показники ураженості в 2000 р. відмічалися в Івано-Франківській, Херсонській і Одеській областях і відповідно становили 9,3; 2,8; 2,6 на 100000 населення.

Ураженість

трематодозами в 2000 р. практично не змінилась і становила 0,7 випадків на 100000 населення. Найбільша чисельність уражених трематодозами, як і в минулі роки, реєструвалася в центральних і північних областях країни.

При зниженій в цілому в країні ураженості ентеробіозом в 2000 р. по відношенню до 1991 р. на 44,2 % високі показники цієї інвазії реєструвались у Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях і відповідно становили 1289,1; 1242,9 та 832,6 на 100000 населення при загальнозваженому показнику 660,5 на 100000 населення.

Ураженість населення України аскаридоз в період 1991-2000 рр. залишалася високою. У 2000 р. найбільш ураженими, як і в минулі роки, були західні області країни, серед них Закарпатська (546,6) Івано – Франківська (606,7) та Львівська (623,8 на 100000 населення) області.

Ураженість трихурозом в 2000 р. щодо 1991 р. знизилася на 61,7 %. Найбільші показники захворюваності відмічені в західних і північних регіонах країни і становили в Івано-Франківській (298,4). Львівській (107,4) і Закарпатській (135,4 на 100000 населення) областях.

У сучасних умовах проблема боротьби з гельмінтозами в країні залишається актуальною і потребує подальшого вдосконалення протигельмін – тозних заходів. З цією метою, поряд із підготовкою і перепідготовкою фахівців з медичної паразитології, необхідно передбачати удосконалення методів лабораторної діагностики, виявлення найбільш уражених груп населення, що є основними джерелами інфікування, застосування методів визначення інтенсивності інвазії хворих, забруднення яйцями гельмінтів грунту, овочів, приміщень тощо, охорону й оздоровлення грунту і води від забруднення фекаліями, знезараження яєць геогельмінтів у побутових стічних водах і інших об’єктах довкілля, проведення оздоровчих заходів, включаючи лікування уражених і обмеження можливості інфікування населення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Поширення гельмінтозів на території України – Тип Круглі черви (Nemathelminthes) - Довідник з біології


Поширення гельмінтозів на території України – Тип Круглі черви (Nemathelminthes)