Пошук файлів і папок

Розділ 2 Поняття операційної системи

12. Пошук файлів і папок

ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

 Пошук файлів і папок

Вивчаємо

Для чого використовують систему пошуку файлів і папок?

Структура папок на дисках, як правило, містить велику кількість вкладених папок. Щоб знайти потрібний файл чи папку в такій структурі, треба знати і пам’ятати місце їх знаходження. Коли шлях до потрібного об’єкта файлової системи не відомий, використовують систему пошуку. Ефективний пошук файлів і папок залежить від декількох складових.

 Пошук файлів і папок

class=""/>

Для організації пошуку необхідно:

1) визначити об’єкт пошуку;

2) обрати один з інструментів пошуку:

 Пошук файлів і папок

3) у полі пошуку вказати ім’я об’єкта пошуку і параметри пошуку – фільтри пошуку:

 Пошук файлів і папок

Як створюються шаблона для пошуку група файлів?

Зазначаючи ім’я шуканого файла у відповідному рядку введення, несуттєві або невідомі символи часто замінюють символами * та?. При цьому за допомогою * можна замінити довільну кількість символів; за допомогою? – один символ.

Використовуючи символи * та?, можна створити

шаблони імен файлів, щоб знаходити групи відповідних файлів. Наприклад, шаблон Карпати * забезпечить пошук усіх файлів і папок, ім’я яких починається словом Карпати (мал. 67).

 Пошук файлів і папок

Maл. 67

 Пошук файлів і папок

Мал. 68

Як вказати умова для пошуку файлів і папок?

При використанні поля пошуку Головного меню пошук здійснюється в усіх папках на усіх дисках комп’ютера. Щоб виконати пошук лише в межах певної папки, слід скористатися полем пошуку у вікні потрібної папки (мал. 68).

Результати пошуку відображаються у вікні папки у вигляді списку знайдених файлів, де зазначаються деякі їх властивості. З кожним із знайдених файлів можна виконати різні дії – відкривати, копіювати, видаляти тощо.

Докладно про пошук файлів і папок можна дізнатись, обравши в Головному меню пункт Довідка та підтримка (мал. 69).

 Пошук файлів і папок

Мал. 69

Діємо

Вправа 1. Пошук програми на комп’ютері.

Завдання. Знайди на комп’ютері програму Paint та запусти її на виконання.

1. Натисни кнопку Пуск.

2. Уведи в поле пошуку слово Paint (мал. 70).

 Пошук файлів і папок

Мал. 70

3. Обери серед знайдених об’єктів в розділі Програми графічний редактор Paint.

4. Закрий вікно програми.

Вправа 2. Пошук текстових файлів у заданій папці.

Завдання. Знайди в бібліотеці Документи всі текстові файли, імена яких складаються з п’яти символів і починаються зі slov.

1. Відкрий бібліотеку Документи.

2. У полі пошуку введи шаблон slov?.txt.

У цьому шаблоні зазначено, що розширення файла має бути txt, тобто тип файла – текстовий, а в імені може бути п’ять літер: перші чотири slov, а п’ята – довільна.

У вікні папки будуть відображені імена й інші властивості значених файлів.

Вправа 3. Пошук графічних файлів на флеш-пам’яті. Завдання. Знайди графічні файли із розширенням jpg, що збережені на флеш-пам’яті.

1. Відкрий вікно Комп’ютер і обери пристрій, що позначає під’єднану флеш-пам’ять.

2. У полі пошуку у вікні папки введи шаблон *.jpg.

Результатом пошуку буде список графічних файлів із розширенням jpg, розміщених на флеш-пам’яті (мал. 71).

 Пошук файлів і папок

Maл. 71

Вправа 4. Пошук музичних файлів на комп’ютері.

Завдання. Використовуючи матеріали з Довідки та підтримки, знайди в бібліотеці Музика записи у виконанні українського співака О. Пономарьова.

1. Відкрий вікно Довідка та підтримка (див. мал.69).

2. У полі пошуку запиши фразу: як знайти файл – запитання, відповідь на яке ти хочеш знайти (мал. 72).

3. Серед пропонованих матеріалі в знайди, як задати умови пошуку музичного файла певного виконавця, що зберігається в бібліотеці Музика.

4. Закрий вікно довідки.

 Пошук файлів і папок

Мал. 72

5. Застосуй наведений алгоритм для виконання запропонованого завдання.

1. Які умови можна накладати під час пошуку файлів і папок на комп’ютері?

2. Як організувати пошук файлів на конкретному диску?

3. Поясніть, як використовують символи* та? для пошуку групи файлів. Що спільного та відмінного у використанні цих символів?

4. Чим різняться організація пошуку за допомогою Головного меню й із вікна папки?

Працюємо в парах

1. Для чого передбачено використання шаблону імені файлів при організації пошуку файлів? Назвіть три можливі причини.

2. Сформулюйте завдання з пошуку файлів на комп’ютері за двома умовами. Наприклад, знайти графічний файл із розширенням jpg, змінений минулого тижня.

Виконайте сформульоване завдання самостійно, а потім запропонуйте його виконати одне одному. Обговоріть результати.

3. Визначте коректні шаблони імен файлів для організації пошуку засобами операційної системи і заповніть за зразком.

Шаблон імені файла

Коректний (приклади імен файлів)

Некоректний (можлива причина)

1

А?

Тип файла не позначається одним символом

2

В??.*

Bus. txt, ВВВ. ехе

3

D*?.docx

4

TXT. txt*

4. Чим відрізняється папка від бібліотеки? Дkя перевірки правильності власних припущень перегляньте матеріали з Довідки та підтримки.

Досліджуємо

Вправа 5. Пошук файлів за змістом.

Завдання. З’ясуй, чи можна засобами пошуку файлів в операцій ній системі Windows 7 знайти файл, що містить текст:

Головними новинками цієї версії операційної системи Мас OS X стали унікальна функція швидкого пошуку даних…

Вправа 6. Пошук файлів у різних версіях операційної системи.

Завдання. Порівняй організацію пошуку файлів в операційних системах Windows XPT a Windows 7. Для цього скористайся зображенням Помічника і з пошуку, який викликається вказівкою Знайти в Головному меню ОС Windows ХР (мал. 73).

 Пошук файлів і папок

Мал. 73

Результати порівняння подай у вигляді діаграми, зображеної на малюнку. Такі діаграми називають діаграмами Венна.

 Пошук файлів і папок

Повторюємо

Розглянь схему та поясни зв’язок між вказаними поняттями.

 Пошук файлів і папок

Оціни свої знання та вміння

– Я можу описати алгоритм пошуку файлів і папок на комп’ютері.

– Я можу створити за заданими умовами шаблон імен файлів для пошуку групи файлів.

– Я можу навести приклади імен файлів, що відповідають певному шаблону імен файлів.

– Я можу виконати пошук файлів і папок на комп’ютері, використовуючи поле пошуку Головного меню.

– Я можу виконати пошук файлів у конкретній папці за допомогою поля пошуку у вікні папки.

Словничок

Шаблон імен файлів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Пошук файлів і папок - Інформатика


Пошук файлів і папок