ПОСТМОДЕРНІЗМ

Культурологічний словник

ПОСТМОДЕРНІЗМ – сучасний етап культурного розвитку з плюралістичною моделлю світу, визнанням співіснування різних ціннісних світів, розмитістю меж протилежних сторін.
ПОСТМОДЕРНІЗМ