ПОТЕНЦІАЛ ВИЖИВАННЯ

Екологія – охорона природи

ПОТЕНЦІАЛ ВИЖИВАННЯ – ступінь стійкості виду до несприятливих чинників середовища, зумовлений його екол. валентністю.
ПОТЕНЦІАЛ ВИЖИВАННЯ