ПОТІК РЕЧОВИНИ

Екологія – охорона природи

ПОТІК РЕЧОВИНИ – переміщення речовини у формі хім. елементів та їхніх сполук у піраміді біомас від продуцентів до редуцентів (через консументи або без них).
ПОТІК РЕЧОВИНИ