ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

Додаток 25

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

Відкрити поточний рахунок

№___________________________________

У____________________________________

(найменування валюти)

____________________________________________________

(підписи службових осіб банку)

“___ “___________________ 20__ р.

Заява

Від ___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Паспорт, серія_____________ № _____________________ , виданий____________________ ____________________________________________________________________________________________

(інший

документ, що засвідчує особу)

(ким і коли)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код _________________________________________________________________________________________________________________

Прошу відкрити поточний рахунок у ___________________________________________________ на моє ім’я.

(найменування валюти)

Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпорядження рахунком зобов’язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Правила

банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі і я вважаю їх для себе обов’язковими.

Усе листування щодо цього рахунка прошу надсилати за адресою ________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Про зміну адреси повідомлятиму банкові письмово

“____ “______________ 20______ р.

______________________________

(підпис власника рахунка)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ - Бухгалтерський облік


ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ