Потреби та споживчі блага. Закон зростання потреб

Економіка
Вступ до економічної теорії

Потреби та споживчі блага. Закон зростання потреб

Головною рушійною силою економічного розвитку і розвитку цивілізації взагалі є різноманітність потреб людини. Потреби – те, без чого людина не може обійтись у своєму житті, бажання володіти чим-небудь, що приносить їй задоволення.
Американський соціолог Абрахам Маслоу представив розвиток цивілізації як розвиток залежних одна від одної потреб у вигляді піраміди потреб (схема 4, с. 6). Кожна наступна стадія потреб може задовольнятися, якщо

на попередній стадії забезпечено задоволення потреб хоча б у мінімальному обсязі. Фізіологічні потреби в їжі, одязі, продовженні роду є фундаментальними, базовими, але в той же час і нижчими, приземленими. Людину формують саме соціальні потреби.
Схема 4
 Потреби та споживчі блага. Закон зростання потреб
Потреби можна класифікувати за різними критеріями. Наприклад, за суб’єктами Вони поділяються на індивідуальні, групові, колективні, суспільні; за об’єктами – на матеріальні й духовні; за термінами реалізації – на поточні й перспективні.
Засобом задоволення потреб є благо. Блага, призначені для задоволення
особистих потреб, називаються споживчими. Усі блага поділяються на економічні й неекономічні. Економічні блага – блага, що є об’єктом чи результатом економічної діяльності, а отже, що існують в обмеженій кількості порівняно з потребами, які вони задовольняють (наприклад автомобіль, хліб, одяг). Неекономічні блага (дарові) надаються людині в готовому вигляді природою (повітря, вода, гриби в лісі). Найбільш поширений розподіл благ на матеріальні та нематеріальні. Матеріальні блага – блага, що мають матеріальну форму чи природу (земля, повітря, будинки, продукти). Нематеріальні блага Матеріальної форми не мають, впливають на розвиток здібностей, творчості людини і створюються в невиробничій сфері (мистецтво, музеї, театр).
Ще один аспект аналізу благ – розподіл їх на речі й послуги. Річ (товар) – кінцевий результат діяльності людини, відчутне благо, яке можна відокремити від його виробника – людини, пересувати, зважувати, зберігати, упаковувати тощо. Послуги – це процес діяльності людини. Перелічених вище властивостей речей послуги не мають (транспортні послуги, послуги охорони здоров’я тощо).
Серед благ можна виділити блага-субститути – замінники, що задовольняють одну й ту саму потребу (кава і чай, панчохи і гольфи), а також комплементарні – взаємодоповнюючі блага (фотоапарат і фотоплівка, ліхтарик і батарейка).
Потреби людини в різних благах безмежні й мають тенденцію до зростання, оскільки вони знову й знову відновлюються. Виробництво й розвиток суспільства, задовольняючи одні потреби, викликають до життя нові. Закон зростання потреб означає не тільки появу все нових і нових потреб, але також зміну і вдосконалювання їхньої структури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Потреби та споживчі блага. Закон зростання потреб - Довідник з економіки


Потреби та споживчі блага. Закон зростання потреб