Потрібно і не потрібно

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 3. I’VE GOT AN IDEA

УРОК 35 (10)

Підтема: Потрібно і не потрібно.

Мета: Узагальнити граматичний матеріал: вживання модального дієслова to have to.

Продовжувати формувати навички монологічного та діалогічного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Закріпити вивчений граматичний матеріал на письмі.

Виховувати в учнів почуття взаємодопомоги.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

Привітання

і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, dear pupils. I’m glad to see you. You are all in your places, with shining faces, ready to work. Today we are going to revise our grammar material and practise using the structures with to have to.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) РЗ, впр. 4 (с. 37).

Перевірка правильності будови запитань. Учні по черзі читають запитання.

Where does the mother live with her kittens?

What do they do in the morning?

What school do the kittens go?

Who did they see in the park one day?

How did the big dog scare the kittens?

Why did the dog have to run away?

2) Впр. 3 (c. 51).

Тренування учнів у переказі тексту впр. 1 (с. 50) з опорою на запитання та малюнки. Учитель викликає учнів

за їх бажанням або ж на свій розсуд.

Writing

2. Тренування учнів у письмі.

1) Узагальнення граматичного матеріалу: використання модального дієслова to have to. Письмова робота за варіантами. Час виконання – 10 хв.

I варіант виконує РЗ, впр. 1, 2 (с. 37);

II варіант виконує РЗ, впр. 3 (с. 37), 4 (с. 38).

Учні письмово виконують вправи, потім обмінюються зошитами з сусідом по парті й перевіряють роботи один в одного. По закінченні учні ланцюжком читають завдання, учитель стежить за правильністю граматичної будови речень і в разі потреби виправляє помилки.

2) Тренування учнів у виконанні тестових завдань. Підготовка до виконання домашнього завдання.

Впр. 3 (с. 53), №№ 1-6.

Учні по черзі читають речення, якщо вони роблять помилки, товариші їх виправляють.

Speaking

3. Формування навичок мовлення.

Організація роботи в парах.

Впр. 2 (с. 52).

Т: Now you’ll work in pairs. One of you is Bob, the other is Mr Green. Bob asks questions and Mr Green answers them. For example:

Bob: Do I have to work at night?

Mr Green: No, you don’t. You don’t have to work at night.

Учні працюють у парах, потім одна пара читає діалог за ролями перед класом.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

Впр. 3 (с. 53), письмово.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: What did we do at the lesson today? We practised grammar structures in writing and speaking. What task do you have to do at home? You have to finish doing exercise 3, page 53. Those who did not do well can have more practice at home. You can do the exercises of the other variant. I think you have to do it. It is useful and helpful.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Потрібно і не потрібно - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Потрібно і не потрібно