ПОВАГА І САМОПОВАГА

Урок 31. ПОВАГА І САМОПОВАГА

Мета: розширити знання учнів про повагу і самоповагу; розвивати почуття поваги до себе та інших людей; виховувати шанобливе ставлення до людей.

Обладнання: мікрофон, картки із частинами прислів’їв.

Попередня робота.

Підготувати прислів’я до теми. Записати частини прислів’їв (окремі слова) на картках для кожної групи.

Ключові поняття: повага, самоповага.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання.

Перевірка виконання проекту “Моя мета”.

Завдання 5 на с. 57 зошита (с. 147

підручника).

II. Повідомлення теми уроку.

– Сьогодні на уроці ми поговоримо про повагу і самоповагу.

III. Актуалізація опорних знань.

Учитель проводить бесіду про повагу і самоповагу.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь учителя з елементами бесіди про повагу і самоповагу з проведенням словникової роботи.

– Повага до людини – це почуття шани, прихильне, шанобливе ставлення до неї. Повага є запорукою доброзичливих стосунків між людьми.

Потрібно шанобливо ставитися до людей, особливо до старших, найближчих і найдорожчих – батьків, родичів, учителів тощо.

Виявити

свою повагу можна по-різному: щирим привітанням, усмішкою, добрим, уважним ставленням до інших тощо.

Самоповага, повага до себе, шанобливе ставлення до себе, ціннісне ставлення до себе – це внутрішня моральна риса людини, що засвідчує позитивне в цілому, приязне ставлення до себе самої. У найбільш конкретних проявах самоповага людини виявляє себе в таких почуттях, як радість за себе, задоволеність, гордість, симпатія до себе тощо.

2. Робота за підручником на с. 148, 149.

Опрацювання тексту і бесіда за малюнками.

3. Фізкультхвилинка. (За вибором учителя).

V. Закріплення матеріалу.

1. Робота за підручником на с. 149, 150.

– Пояснення вислову.

Хочеш, щоб тебе поважали, – поважай інших.

– Робота над віршем (завдання 1).

– Відповіді на запитання 2, 3.

– Робота в парах (завдання 4).

2. Робота в зошиті на с. 58.

– Розгадування ребуса і запис відповіді (завдання 1).

– Обговорення і виконання завдання 2.

– Самостійне виконання завдань 3, 4 з подальшою перевіркою.

3. Вправа “Мікрофон”.

– Продовжте речення.

1) Повага – це…

2) Я поважаю (назвати когось) за те, що…

– Розкажіть, як ви ставитеся до своїх батьків, у чому виражається ваша шана, повага до них.

– Наведіть приклади справ, гідних поваги.

4. Робота з прислів’ями.

Учні об’єднуються у групи (по 5-6 осіб). Кожній групі роздати картки із частинами прислів’їв (окремими словами). Учні мають скласти прислів’я і пояснити їхній зміст.

1 група:

Як тебе. ти до людей,

До так люди

(Як ти до людей, так люди до тебе).

Заробити, заслужити! Хліб

Потрібно а повагу

(Хліб потрібно заробити, а повагу заслужити!).

2 група:

Шанує, шанують. того

Й Хто люди

(Хто шанує, того й люди шанують).

То тобі й відповідають.

Як добрий, добротою сам

(Як сам добрий, то добротою й тобі відповідають).

3 група:

Не Хто має.

Людей поваги поважає, – не сам

(Хто людей не поважає, – сам поваги не має).

Мати Хочеш до себе! повагу

Людей? в Май повагу

(Хочеш мати повагу в людей? Май повагу до себе!).

5. Пояснення вислову.

– Поясніть вислів французького філософа і математика Рене Декарта:

Повага інших – гарний привід, щоб поважати самого себе.

6. Робота над текстом.

Слухання й опрацювання оповідання Василя Сухомлинського “Хлопці розважаються”.

– Про кого йдеться в тексті?

– Про що попросив робітник хлопців?

– Чи виконали вони його прохання?

– Чому робітник назвав хлопців дикунами?

– Чи поважають хлопці інших людей?

– Чи поважають вони самі себе?

– Який висновок можна зробити?

VI. Підсумок уроку.

– Що таке повага?

– Що таке самоповага?

– За що слід поважати людей?

– Які добрі вчинки варті поваги?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОВАГА І САМОПОВАГА - Плани-конспекти уроків по валеології


ПОВАГА І САМОПОВАГА