Поведінка споживачів

Поведінка споживачів – комплекс ознак, рис і показників, які характеризують дії споживачів, зокрема попит на товари і послуги, структуру споживання, способи використання доходів, реакцію на зміни цін, моди та ін.
Поведінка споживачів