Поведінка

Розділ 1. ТВАРИНИ

Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН

§ 7. Поведінка

Чи зможете ви, не маючи спеціальних інструментів, побудувати житло, таке ж досконале, як шестигранні стільники бджіл? А чи під силу вам, не маючи ні карт, ні компаса, віднайти свій шлях у тисячі кілометрів через океан, море, річку до маленького струмка подібно до риби горбуші? Загадки поведінки тварин чекають на своїх дослідників.

Подразливість і поведінка

Сотні разів ми з вами спостерігали за поведінкою тварин удома, в природі, за допомогою передач, у зоопарку,

в цирку. Ви можете навести безліч прикладів такої дивовижної поведінки тварин, яку навіть пояснити важко. Поведінку тварин люди спостерігали здавна. Знання особливостей поведінки тварин допомагало давнім людям полювати, уникати хижаків і отруйних тварин, приручати тварин.

Що ж таке поведінка? Це пристосувальні дії або система дій організму у відповідь на дію зовнішнього або внутрішнього середовища. В основі формування поведінки тварин у навколишньому середовищі лежить подразливість – одна з основних властивостей живого.

Для одноклітинних тварин характерні прості поведінкові реакції

таксиси. Наприклад, одноклітинний організм, який можна спостерігати за допомогою мікроскопа, евглена зелена пересуватиметься в більш освітлені ділянки води.

В основі поведінки лежать рефлекси – у відповідь реакції організму який відбувається на дію зовнішнього середовища, за участю центральної нервової системи. Рефлекси можуть бути безумовними (природженими) й умовними (набутими). Приклади безумовних рефлексів: дихання, кашель, чхання, відсмикування руки від гарячого предмета тощо. Ці рефлекси властиві всім представникам виду незалежно від того, бачили вони вияв таких рефлексів у своїх родичів чи ні.

 Поведінка

Відсмикування ноги від гарячого – приклад безумовного рефлексу: (а) сигнал надходить у мозок, мозок передає сигнал до м’язів, (6) м’язи скорочуються, нога відсмикується, і сигнал про це знов поступає у мозок

Природжена поведінка може бути дуже складною. Наприклад, шлюбна поведінка тварин, будівництво гнізда, догляд за потомством тощо. У цьому випадку йдеться про інстинкт (від лат. “інстинктус” – спонука) – сукупність природжених складних актів поведінки тварини у відповідь на подразник.

Говорять, що інстинкт “сліпий”. Що це означає? Навіть якщо поведінка, закріплена інстинктом, стає безглуздою або шкідливою, тварина все одно її виконує. Існує безліч прикладів. Бджоли закривають стільники кришечками, навіть якщо мед уже викачано. Птахи (на останніх днях насиджування яєць) насиджуватимуть навіть предмети, анітрохи не схожі на яйця. Пташенята качки, які щойно вилупилися, рухаються за тим предметом, який вони побачили першим після свого вилуплення, навіть якщо це буде м’яч або людина.

Умовних рефлексів набувають у результаті життєвого досвіду, вони властиві організмам із розвиненою нервовою системою. Наприклад, виконання певних дій собакою у відповідь на сигнали господаря, уникнення пасток і певних отрут щурами тощо. Умовні рефлекси лежать в основі навчання.

Щоб виробити умовний рефлекс, умовний сигнал-подразник повинен поєднуватися з безумовним, наприклад, годуванням. Це використовується під час дресирування тварин. Якщо умовний подразник не підкріплювати безумовним, то згодом умовний рефлекс згасає і зникає. Наприклад, ви привчили курей прибігати до вас на умовний звуковий подразник “ціп-ціп”, після якого вони отримували безумовний подразник – корм. Якщо змінити звуковий сигнал, наприклад, на “киць-киць” і підкріплювати його годуванням, то за деякий час кури не реагуватимуть на “ціп-ціп”, а мчатимуть на звук “киць-киць”.

Умовні рефлекси мають важливе пристосувальне значення. Вони дають змогу тваринам пристосуватися до мінливих умов середовища. Чим краще розвинена нервова система і головний мозок, тим швидше і більше умовних рефлексів виробляється.

 Поведінка

Ласка – лютий хижак, незважаючи на малі розміри. Його поведінка: вистежування здобичі, затаювання тощо – результат інстинкту і умовних рефлексів

 Поведінка

Птахи годують своїх безпорадних пташенят – це один із найсильніших безумовних рефлексів – турбота про потомство

 Поведінка

Рудий пічник будує з мокрої глини гніздо у формі печі. Це дуже складний процес, який базується на комплексі інстинктів і умовних рефлексів

Рух тварин

Рух – одна з основних властивостей живих організмів. На відміну від рослин, більшість тварин здатна до активних рухів. Яким чином можуть пересуватися тварини?

– Одноклітинні амеби та деякі інші клітини багатоклітинних організмів не мають постійної форми. Вони можуть ніби “перетікати” в нове місце, утворюючи спеціальні випини, які називають несправжніми ніжками. Так переміщуються білі кров’яні тільця крові тварин та деякі інші клітини. Такий рух називають амебоїдним.

– Одноклітинні джгутикові, інфузорії пересуваються за рахунок руху джгутиків і війок. Такий рух називають миготливим.

– Багатоклітинні тварини рухаються завдяки скороченню м’язів. Такий рух називають м’язовим. М’язовий рух лежить в основі пересування більшості багатоклітинних тварин. Способи пересування залежать від середовища існування та внутрішньої будови організму. Птахи, кажани, літаючі комахи здатні літати за допомогою руху крил. Риби, кити, дельфіни плавають за допомогою руху плавців. Восьминоги, каракатиці, кальмари можуть пересуватися у воді реактивним способом: набирають у спеціальну порожнину воду, а потім випускають її крізь вузький отвір під великим тиском. Самі при цьому рухаються у протилежному напрямку. Черви та змії повзають, сухопутні ссавці можуть пересуватися стрибками, кроками, бігом.

Запам’ятайте найважливіше

Поведінка – це пристосувальні дії або система дій організму у відповідь на зміни зовнішнього або внутрішнього середовища. Рефлекси – відповідні реакції організму на дію зовнішнього середовища за участю центральної нервової системи. Вони можуть бути безумовними (природженими) й умовними (набутими). Інстинкт – сукупність природжених складних актів поведінки тварини у відповідь на подразник або систему подразників.

Рух – одна з основних властивостей живих організмів. Тварини, в більшості своїй, здатні до активного пересування. Розрізняють такі форми руху: амебоїдний, миготливий, м’язовий.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Поведінка - Біологія


Поведінка