ПОВІТРЯ

Екологія – охорона природи

ПОВІТРЯ – фізична суміш газів різної хімічної природи, з якими пов’язана життєдіяльність практично всіх організмів. Це не лише газова оболонка Землі, а й газовий компонент грунту, розчинні гази природних вод, тканинних рідин організмів. Газовий склад П. відносно сталий як протягом доби, так і в різні пори року: азот – 78 %, кисень – 20,95, вуглекислий газ – 0,03 %, інертні гази, водяна пара, ефірні олії тощо. Для абсолютної більшості організмів життєво необхідним є кисень. У безкисневому середовищі розвиваються лише анаеробні організми. Вуглекислий газ є субстратом для фотосинтетичної діяльності рослин. Домінуючий газ азот є хімічно інертним, однак завдяки процесу азотфіксації стає доступним для рослин і включається у свій колобіг. Опосередкований вплив П. як екол. чинника відбувається через вітри. Крім шкідливого впливу (вітровал дерев, ерозія вітрова грунтів тощо) повітряні потоки виконують певну позитивну роль, напр., у вирівнюванні газового складу атмосфери, розповсюдженні рослин і тварин, міграціях ряду тварин тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОВІТРЯ - Довідник з екології


ПОВІТРЯ