ПОВТОРЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І ЗАДАЧ

Цілі:

– навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів про види рівнянь, їх систем і способи їх розв’язання;

– розвивальна: формувати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію, бачити закономірності; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять;

– виховна: виховувати відповідальність за результати своєї роботи, наполегливість у досягненні мети, віру у власні сили;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

План повторення теми

1. Розв’язування лінійних рівнянь.

2. Розв’язування рівнянь, що зводяться до лінійних:

1) за допомогою рівносильних перетворень;

2) за допомогою розкладання на множники.

3. Розв’язування систем лінійних рівнянь

із двома змінними.

4. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь або систем лінійних рівнянь.

Фронтальне опитування

1. Що називають рівнянням з однією змінною? з двома змінними?

2. Що називають розв’язком рівняння?

3. Які рівняння називають рівносильними?

4. Сформулюйте означення лінійного рівняння:

1) з однією змінною;

2) з двома змінними

5. Чи може лінійне рівняння з однією змінною мати рівно два розв’язки?

6. Чи може лінійне рівняння з двома змінними мати єдиний розв’язок?

7. Що називають системою рівнянь із двома змінними?

8. Скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь із двома змінними?

9. Наведіть приклад задачі, яку зручно розв’язувати за допомогою рівняння або системи рівнянь.

IV. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

1) Розв’яжіть рівняння:

 ПОВТОРЕННЯ. РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І ЗАДАЧ

2) Знайдіть розв’язки рівняння:

 ПОВТОРЕННЯ. РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І ЗАДАЧ

3) Турист за три дні подолав 29 км. Першого дня він подолав на 2 км більше, ніж другого, а третього – 0,7 відстані, яку пройшов другого дня. Скільки кілометрів долав турист кожного з трьох днів?

4) Розв’яжіть систему рівнянь:

 ПОВТОРЕННЯ. РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І ЗАДАЧ

5) Якщо довжину прямокутника зменшити на 3 м, а ширину збільшити на 3 м, то площа прямокутника збільшиться на 9 м2. Якщо ж довжину прямокутника збільшити на 2 м, а ширину зменшити на 4 м, то площа прямокутника зменшиться на 44 м2. Знайдіть площу цього прямокутника.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

______________________________________________________

______________________________________________________

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Розв’яжіть рівняння  ПОВТОРЕННЯ. РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І ЗАДАЧ

Відповідь.  ПОВТОРЕННЯ. РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І ЗАДАЧ
ПОВТОРЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І ЗАДАЧ