Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразів

Урок № 83

Тема. Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразів

Мета: повторити та систематизувати знання про види та способи перетворення буквених виразів, вивчених у 7 класі; повторити та вдосконалити вміння використовувати набуті знання під час розв’язування типових вправ.

Тип уроку: повторення та систематизація знань, умінь, навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

1. Перевірка готовності до уроку.

2. План роботи на уроці.

Результати виконання тематичної контрольної

роботи № 8.

II. Перевірка домашнього завдання

@ Збираємо зошити з аналізом помилок і корекцією (виконані самостійно аналогічні завдання іншого варіанта).

III. Формулювання мети й завдань уроку

@ Головна дидактична мета цього й наступних двох уроків – повторити та систематизувати знання та навички, набуті під час вивчення курсу алгебри в 7 класі.

IV. Повторення та систематизація знань учнів

@ Оскільки часу на повторення навчального матеріалу обмаль, роботу із систематизації та узагальнення організуємо за трьома основними змістовними лініями: 1) вирази, їх перетворення; 2) рівняння,

системи рівнянь та їх застосування; 3) функції та графіки.

Саме на цьому уроці ми й працюємо з першою змістовою лінією “Вирази та їх перетворення”.

Для того щоб цей етап уроку був найефективнішим, учитель заготовляє таблиці та схеми, що відтворюють основні знання з теми та логічні зв’язки між ними:

Схема 1

 Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразів

Схема 2

 Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразів

Схема 3

Степінь з натуральним показником

 Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразів

А – основа

N – показник

Аn – степінь

Аn – аm = аn+m;  Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразів (аm)n = аmn; (аb)n = аnbn.

Схема 4

 Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразів

V. Повторення та систематизація способів дій

Виконання письмових вправ

1. Спростіть вираз:

1) 8х2 – ху;

2) -3а2b – 2(а5)2;

3) 0,5ас – (-4а3с)2 – а2с;

4) (х3)3n – (х5хn+1)2;

5) 4а(а2 – 4а + 3);

6) (4ab2 + 9a2)(2b2 – 3а);

7) (2b – 9)(2b + 9) – 4b2;

8) (а + 3)(а2 – 3а + 9) – 27;

9) (4у – 5у2)2 + (2у + 5у2)2 – 20у2.

2. Розкладіть на множники:

1) а2 – 2а;

2) ах – ау + 3х – 3у;

3) 9n2 – 4m2;

4) 120 – 30а4;

5) 27х3 + 0,008у3;

6) а2 + 8а + 16;

7) 6х2 – 24ху + 24у2;

8) а4 –  Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразівА2;

9) a2 – 4b2 + 2b + 4;

10) х2 – 4xу + 4у2 – 4y4;

11) х3 – (m – n)3; 12) х2 – 2х – 3.

3. Доведіть, що значення виразу:

А) 97 – 312 ділиться на 8;

Б) (x + 1)2 – (х – 1)(х + 3) не залежить від значення х;

В) (2n + 3)2 – (2n – 1)2 при будь-якому цілому значенні п ділиться на 8.

VI. Підсумки уроку. Контрольне завдання

Варіант 1

Варіант 2

1. Спростіть вираз:
1) 5ху3 – (-2х2у)4;

2) (2у – 3x)2 – (3х + 2у)(2у – 3х).

2. Розкладіть на множники.

1) 4аb3 – а3b;

2) -9b – 6b2 – b3;

3) 27а2 – a5;

4) а2 + 2аb + b2 – 9

1. Спростіть вираз:

1) 10×2у – (-3ху2)3;

2) (х + 4у)2 – (4у – х)(х + 4у).

2. Розкладіть на множники:

1) ab3 – 9a3b;

Б) -25а + 10a2 – a3;

3) х4 – 125х;

4) а2 + 4аb + 4b2 – 9

VII. Домашнє завдання

№ 1. Повторіть правила виконання дій з одночленами, багаточленами.

№ 2. Спростіть вираз:

1)  Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразів;

2) 3×2 – 6x + x2 – 3 + x;

3) 8a2 + 4a – 3 – (7 – 8a + 3a2);

4) (2х2 – 4х + 8) – (-0,5х2);

5) (5х – 2у)(5х + 2у);

6) (10 – 3m)(2 + 3m) + (5m – 4)(5 – 2m);

7) (n – 1)(n2 + n + 1) – n3.

№ 3. Розкладіть на множники:

1) 2х + 2ху;

2) х2у – 2х + ху – 2;

3) х2 – 2ху + у2;

4) а2 + 3a – 4.

№ 4. Повторіть і випишіть назви основних понять, пов’язаних із поняттям рівняння (за 7 клас).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразів - Плани-конспекти уроків по математиці


Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразів