Повторення в кінці року

ОРФОГРАФІЧНО – ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

§ 21. Повторення в кінці року

256. Мікрофон. Спростуйте або аргументуйте вислів Цицерона “Неосвіченість – ніч розуму, ніч безмісячна і беззоряна”.

257.1. Прослухайте текст з голосу вчителя або однокласника. Визначте його тему та основну думку. Поміркуйте, що значить цікавитися людьми. Сформулюйте на основі тексту кілька практичних порад для ефективної комунікативної діяльності.

ЦІКАВТЕСЯ ЛЮДЬМИ

Чи хотіли б ви, щоб люди виявляли до вас зацікавленість? Для здійснення такого бажання

існує єдиний шлях. Цікавтеся людьми, що вас оточують, їхньою роботою, турботами та радощами, і вони, у свою чергу, цікавитимуться вами.

Є люди, які за 50, 60, 70 років свого життя не зрозуміли цієї істини, зачерствіли й озлилися на весь світ, який, на їхню думку, недобрий і якому до них немає ніякого діла. А насправді саме їм нема до світу ніякого діла: вони думають і говорять лише про себе, про те, що їх цікавить. Однак кожній людині, мабуть, подобається, щоб нею, її роботою та справами цікавилися. Тому-то люди

так цінують доброго слухача. Чому ж не задовольняти їхньої потреби в цьому?

Але слухати з ввічливості і виявляти зацікавлення до розповіді – не одне й те саме. Адже розумна людина завжди відчуває, чи цікавить вас те, про що вона вам говорить. Дуже зближують людей розмови про спільні інтереси й заняття. Психологи висловлюють із цього приводу переконання, що нашу прихильність викликають люди, які поділяють наші інтереси. Така людина відразу ж припадає вам до серця.

Згодом ви переконаєтесь: яка ж то радість, цікавлячись знайомими, співпереживаючи з ними, робити людям приємне! (За І. Томаном).

II. Визначте сферу використання й мету тексту, його стиль і тип мовлення.

III. Наведіть приклади різних мовних одиниць, які функціонують у тексті. Схарактеризуйте ці одиниці.

IV. Усно стисло перекажіть прочитане.

258. Лист у майбутнє. Уявіть, що вже минуло десять років після вашого випускного балу, ви впевнено крокуєте дорогою самостійного життя.

Якими ви себе бачите в майбутньому? Напишіть листа собі в майбутнє – через десять років. Розкажіть, про себе “сьогоднішнього”, свої бажання, плани на майбутнє, що найбільше цінуєте в житті, чим запам’яталися шкільні роки тощо. Заклейте листи в конверти і здайте на зберігання вчителю чи адміністрації вашого навчального закладу. На зустрічі однокласників через десять років ви одержите свій лист і поринете спогадами в незабутні шкільні роки.

 Повторення в кінці року

П. Ренуар. Танець у місті

259. Складіть коротке повідомлення відповідно до комунікативної мети (на вибір). Поясніть значення комунікативних умінь.

1. Запишіть щонайменше два позитивних та два негативних аспекти користування мобільним телефоном.

2. Ви випадково знайшли собаку на вулиці. Напишіть коротке оголошення про те, як виглядає собака, де і коли ви його знайшли, як і коли з вами можна зв’язатися.

3. Ви зателефонували своїм батькам, щоб попередити про те, що у ваг термінове зібрання в школі. Проінформуйте їх про мету зібрання ті можливий час повернення додому.

4. Ви зателефонували своєму приятелю, якого не виявилося вдома. Залиште йому повідомлення про те, що ви хотіли з’ясувати.

5. Ваш приятель збирається провести літні канікули поза межами свого міста. Напишіть щонайменше п’ять пропозицій щодо того, де і як можна провести свої літні канікули.

260. З’ясуйте, у чому полягають особливості спілкування в комп’ютерних мережах: технологічні та психологічні. Зокрема, зверніть увагу на підвищену вербальну активність суб’єктів спілкування, уривчастість комунікації тощо.

261.1. Поясніть лексичне значення поданих слів. За потреби скористайтесь тлумачним словником або словником іншомовних слів. У якій сфері спілкування найчастіше використовуються подані слова? Які з них мають українські відповідники? До якої групи лексики їх можна зарахувати?

Меценат, брокер, маркетинг, провайдер, акціонер, дивіденд, аудитор, білборд, промоушн, спічрайтер, прайс-лист, екзит-пол, електорат, дистриб’ютор, дайджест.

II. Складіть і запишіть із кожним словом словосполучення. Одне словосполучення (на вибір) введіть у складне речення.

262.1. Прочитайте виразно речення вголос. Визначте їхні види за будовою метою висловлювання та інтонацією, а також смислові зв’язки між частинами складних речень.

I. Віють вітри – тримайся, хльоскає дощ – терпи (Г. Дудка). 2. Я з піснею нічого не боюся, бо час її не подола в бою (В. Сосюра). 3. Радіє колесо на хаті: лелеченята сплять у нім (М. Вінграновський). 4. Сонце ходить до нас не в гості – сонце з нами живе (В. Симоненко). 5. Заглядали зірки в стодолу, в діамантах цвіла трава… (Н. Сосюк). 6. Не забувай про мудрих вчителів – вони тебе із отчих рук приймали (Л. Гудзь).

7. І вчувалося кленам і соснам, що над ними вже й неба нема (М. Сингаївський). 8. Бери до серця і затям: душа творця не переквітне (М. Сингаївський).

II. Знайдіть складні речення, частини яких співвідносні з односкладними реченнями. Визначте граматичні основи та види цих односкладних речень.

III. Замініть безсполучникові складні речення сполучниковими і навпаки. Змінені речення запишіть, розставте потрібні розділові знаки. Поясніть, чи можна ці речення вважати синонімічними до надрукованих.

263. Оцініть подані висловлювання літературних персонажів відповідно до

Їхньої культури мовлення.

1. Січас служить какось непривично, трудно звикать, що тобою командують, та все привикнецця, пайка хватає, наїдаюсь полностью (З роману О. Гончара “Собор”). 2. Не так давно я прочитала, щоб ви знали, товариші, одну дуже цікаву книжку. Прочитала всю книжку, і в тій книжці прочитала буквально все, що було написане і надруковане в тій книжці. Буквальне все. А найбільше я прочитала, щоб ви знали, таке глибокодумне місце: життя – то є все… (З п’єси М. Куліша “Мина Мазайло”).

264. Попрацюйте в перах. Відредагуйте по черзі сполучення слів. Поясніть помилки.

Перевести гроші, я вибачаюсь за спізнення, пропуск на завод, приймати участь, заключити угоду, це іменно так, по такій причині, у сім годин вечора, відділ по міжнародним зв’язкам, самий кращий день, найбільш зручніший транспорт, три кілометра, дві п’ятих частин, читати по складам, зошит по алгебрі.

265. Відредагуйте речення. Поясніть помилки.

1. Дмитро, зустрінемося завтра в 10 годин біля метро. 2. Олена Петрівна, який чудовий краєвид відчиняється з Тарасової гори! 3. Ваш виступ на конференції, пан професор, був самий цікавий. 4. Юля, ти прийматимеш участь у шкільній спартакіаді? 5. У публікації йдеться мова про те, що з часом в Україні буде налагоджено промисловість і ринкові відношення в кінці кінців стануть такими, якими вони повинні бути. 6. Слід відмітити, що в статті представлені цікаві результати багаторічної роботи авторів по досліджуваній проблемі. 7. Пропозиція завідуючого заслуговує уваги. 8. Він зложив свої повноваження.

* * *

Б. Вирушивши в похід, нам усміхалось сонце й повівало легеньким вітерцем. Спершу ми йшли по лісовій стежині, а далі по дорозі, що стрімчастно здіймалася в гору. Піднявшись на її вершину, нам відкрився мальовничий краєвид, і ми майже до темна любувалися чарівним пейзажем. Лише пізно в ночі, стомившихся, але щасливих, нас огорнув сон. Походи – моє любиме заняття.

266.1. Прочитайте висловлювання. Який глибинний зміст прихований у них?

Чи з усіма висловлюваннями ви згодні?

1. Уміння розв’язувати задачі – таке ж практичне мистецтво, як і вміння плавати, бігати чи танцювати, бо цього можна навчитися тільки шляхом наслідування і тренування (Д. Пойя). 2. Океан нижчий від усіх річок, і тому всі річки впадають у нього (Лао-Цзи). 3. Одна з найзвичніших спокус, що ведуть до найбільших бід, – це спокуса словами: “Усі так роблять” (Л. Толстой). 4. З двох, що сваряться, винен більше той, хто розумніший (Й. Гете). 5. Той, кому дорога справа, повинен уміти заступитися за неї, інакше він не годен виявити себе ні в чому (Й. Гете).

6. Відчуття вини – благородне почуття вихованої людини; не переживає вини тільки дурень і дрімучий моральний неук (В. Сухомлинський).

II. Визначте, якими за будовою є подані речення – простими чи складними Скільки частин має кожне з них? Обгрунтуйте вживання тире.

267. Підготуйте усне висловлювання про професію, яку ви плануєте опанувати, або професію, яка вам подобається. У розповіді дайте відповіді на запитання: 1. Чим приваблює ця професія? 2. Що вам відомо про професію?

3. Наскільки вона важлива, актуальна на сьогодні, на перспективу? 4. Які ділові, моральні якості допоможуть вам у професійній діяльності?

За потреби скористайтеся словами та словосполученнями, поданими в довідці.

Довідка. Працювати за спеціальністю, професійні якості, професій на культура, професійна компетентність, професійна майстерність, відповідно до обраного фаху (професії), діяльність у сфері виробництва (бізнесу, науки, економіки тощо), мати глибокі знання.

268.1. Прочитайте виразно вірш уголос. Які загальнолюдські цінності висловлено в поезії? Визначте її основну думку.

БАТЬКІВЩИНА

Ти даєш мені сонце погоже,

І повітря даєш, і снагу…

Не вславляти тебе я не можу

Отаку, як життя, дорогу.

Та коли б я була не людина,

А зелена береза була,

Я шуміла б про тебе в долині,

Твоя слава ще більше б росла.

І коли б солов’єм я співучим

У твоїх народилась лісах,

То про тебе, велику й могутню,

Я навчила б співать небеса.

(В. Ткаченко)

II. Доберіть синоніми на тему “Рідна земля” і виконайте одне з поданих завдань: а) складіть 4-5 речень на тему “Рідна земля”; б) складіть невелику художню розповідь або поезію на тему “Рідна земля”.

269. Мікрофон. Чим вам запам’яталися шкільні роки? Що головне для себе ви винесли з уроків української мови та літератури?

 Повторення в кінці року

О. Минка. Дорога до села
Повторення в кінці року