Повторення відомостей про текст. Ознаки тексту

Тема. Повторення відомостей про текст. Ознаки тексту. (Вправи 16-20).

Мета. Узагальнити і систематизувати відомості про текст як зв’язну розповідь, повторити ознаки тексту.

Активізувати знання дітей про опорні слова у тексті, тему і основну думку.

Розвивати вміння використовувати синоніми для уникнення повторів у тексті.

Обладнання: диск, підручник, зошит, зображення квітів.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань

від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

А) Учні зачитують прислів’я: “Птицю пізнають по пір’ю, а людину – по мові”. Пояснюють, чому так кажуть у народі.

Б) Діти розповідають, яке значення має мова в житті народу; пояснюють, що таке спілкування; визначають ознаки культури усного і писемного мовлення; наводять приклади старих і нових слів.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

“Я поцілую мальву у щоку” (Ліна Костенко).

– Поміркуйте, у прямому

чи переносному значенні використала автор ці слова? (У переносному, це метафора.)

– У яких текстах використовують метафори – у художніх чи наукових?

2. Виконання вправи 16, с. 11.

– Пригадаймо, за якою ознакою добирають заголовок до твору. (Заголовок передає те найважливіше, що змальовано у тексті чи на картині.)

– На с. 11 знайдіть правило і доповніть свої відповіді.

– Послухайте музику Петра Чайковського “Вальс квітів”. Прочитайте під цю музику упівголоса вірш Володимира Сосюри.

– Який настрій викликають ці твори?

– Доберіть заголовок до вірша.

– Закрийте очі, уявіть свою улюблену квітку. Придивіться до неї. Що особливе в її кольорі, формі? Який у неї “голос”? Який характер? Якою музикою можна його передати?

– Запишіть у зошиті: “Моя улюблена квітка…” і напишіть, яка вона, не називаючи її назви.

Робота в парах: учні зачитують один одному складені речення і відгадують назви квіток. (Для цієї роботи можна використати матеріали диска до вправи 17).

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 18).

– Зверніть увагу на склади. Який елемент зустрічається у цих складах?

– Чим він відрізняється у літерах з і ц?

– Яким з’єднанням можна поєднати склади зу і ли?

– Із поданих складів утворіть і запишіть слова. Спишіть епіграф нашого уроку.

4. Опрацювання нового матеріалу (за вправою 19).

– Прочитайте оповідання. Чи можна сказати, що це текст? Доведіть. (Учні пригадують ознаки тексту: речення у тексті розміщені послідовно і пов’язані між собою за змістом та об’єднані спільною темою.)

– Як визначити тему тексту? (Треба відповісти на запитання “Про що розповідається у творі?” – див. правило на с. 11.)

– Кожен текст має основну думку. Як її визначити? (Треба відповісти на запитання “Чого навчає твір?”.)

– Якими словами змальовано пишні барви мальв? (Палахкотять, шугають, животрепетний вогонь, розвихрені мальви, червоні язики, багаття.)

– До яких частин мови належать ці слова?

– Доберіть і запишіть до тексту такий заголовок:

I варіант: який допомагає зрозуміти, про що розповідається;

II варіант: який спонукає замислитися, чого навчає твір.

– Спишіть ту частину оповідання, у якій описуються вогненні барви мальв.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Словникова робота.

– Запишіть з пам’яті нові словникові слова.

– Побудуйте з ними текст із 3-4 речень про квіти. (Наприклад: “Тепер час цвітіння кульбабок. Жовтим океаном хвилюється трава у парку. Будь ласка, не зривайте квітів! До побачення, кульбабки!”.)

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

– Спробуйте дати визначення, що таке текст. (Текст – це кілька і більше речень, які розміщені послідовно і пов’язані між собою за змістом.)

– Як визначити тему тексту?

– Як визначити основну думку тексту?

– Що передає заголовок?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 20 (1, 2, 4).

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 20.3, вправа 18.2.

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?
Повторення відомостей про текст. Ознаки тексту